🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Sve o predbračnom ugovoru
Mitar Radeka
Mitar Radeka
26/10/2023
-
4
minuta

Sve o predbračnom ugovoru

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/predbracni-ugovor-u-srbiji
Sadržaj:

Predbračni ugovor, poznat i kao bračni ugovor, je pravni dokument koji igra ključnu ulogu u uređivanju imovinskih i pravnih odnosa između budućih bračnih partnera. Ovaj dokument se sklapa pre venčanja i definiše kako će imovina i dugovi biti podeljeni između supružnika u slučaju razvoda ili smrti. 

Takođe, predbračni ugovor može obuhvatiti i druge važne aspekte braka, kao što su alimentacija (izdržavanje) i pitanja brige o deci. Ovaj instrument igra ključnu ulogu u pravnom okviru braka i omogućava budućim supružnicima da unapred razmotre i definišu svoje međusobne obaveze i prava, čime se smanjuje potencijal za nesuglasice i konflikte u slučaju nesporazuma ili razvoda.

Razlozi za sklapanje predbračnog ugovora

Predbračni ugovor ima veliki značaj u našem pravnom okviru. On uređuje imovinske odnose između supružnika u braku ili vanbračnoj zajednici, pružajući jasne smernice za raspodelu imovine u slučaju razvoda ili smrti jednog od partnera. Evo zašto je značajan:

 1. Olakšavanje potencijalnih sporova: predbračni ugovor unapred definiše kako će se imovina podeliti u slučaju razvoda, što može značajno smanjiti mogućnost dugotrajnih i skupih sudskih sporova među supružnicima.
 2. Zaštita lične imovine: Ako jedan od supružnika ulazi u brak sa većom imovinom, predbračni ugovor može osigurati da ta imovina ostane njegova posebna imovina, čime se štiti njegovi ili njeni finansijski interesi.
 3. Planiranje za budućnost: Bračni ugovor omogućava obema stranama da unapred planiraju svoje imovinske odnose. To može obuhvatiti i pitanja vezana za buduću imovinu koja će biti stvorena tokom trajanja braka.
 4. Priznanje vanbračnih partnerstava: Vanbračni partneri takođe mogu koristiti predbračni ugovor da urede svoje imovinske odnose, jer su vanbračne zajednice u srpskom pravu izjednačene sa bračnim. Ovo omogućava zaštitu imovine i interesa partnera u takvim odnosima.
 5. Pravna sigurnost: Bračni ugovor stvara pravnu sigurnost i predvidljivost, jer supružnici znaju šta mogu očekivati u vezi sa imovinom tokom i nakon braka. Ovo može smanjiti stres i konflikte u budućnosti.
 6. Fleksibilnost i kontrola: Supružnici imaju punu kontrolu nad sadržinom bračnog ugovora i mogu ga prilagoditi svojim potrebama i željama. To omogućava veću fleksibilnost u upravljanju imovinom.

U suštini, bračni ugovor pruža praktično sredstvo za supružnike da urede svoje imovinske odnose na način koji odražava njihove specifične okolnosti i ciljeve. 

Predbračni ugovor se sklapa kako za slučajeve situacija koje se odma ne bi prepoznale poput razvoda

Šta reguliše predbračni ugovor?

Predbračni ugovor je pravni dokument koji može obuhvatiti različite aspekte i regulisati mnoge aspekte imovinsko-pravnih i drugih odnosa između bračnih partnera. Evo detaljnog pregleda onoga što se obično reguliše predbračnim ugovorom:

1. Imovinsko-pravni Aspekti:

 • Podela imovine u braku i ugovorni režim: Osnovni cilj predbračnog ugovora je definisati kako će se imovina koju supružnici steknu tokom braka deliti u slučaju razvoda. To obuhvata nekretnine, bankovne račune, akcije, penzijske fondove i druge vrednosti. Ugovor može odrediti da li će se imovina smatrati zajedničkom ili posebnom imovinom svakog supružnika.
 • Očuvanje lične imovine: Ako jedan od partnera ulazi u brak sa značajnom ličnom imovinom, predbračni ugovor može osigurati da ta imovina ostane posebna imovina tog partnera i da se ne deli u slučaju razvoda.

2. Ostale Odredbe:

 • Regulisanje drugih aspekata braka: Predbračni ugovor može ići dalje od finansijskih i imovinskih pitanja i regulisati druge aspekte braka, kao što su odgovornosti za domaćinstvo, odgoj dece i druge obaveze. Ovo može uključivati planiranje kako će se obavljati kućni poslovi, ko će brinuti o deci i slično.
 • Primeri posebnih odredbi u ugovorima: Svaki predbračni ugovor može biti prilagođen specifičnim potrebama i željama bračnog para. Na primer, ugovor može sadržavati odredbe o tome ko će biti odgovoran za plaćanje određenih računa ili kako će se raspodeliti vlasništvo nad zajedničkim vlasništvom, uključujući i kućne ljubimce.
predbračni ugovor reguliše imovineska pitanja

Kako izraditi predbračni ugovor?

Proces izrade predbračnog ugovora uključuje nekoliko koraka:

 • Konsultacija sa advokatom: Pre nego što se odlučite za sklapanje predbračnog ugovora, važno je konsultovati se sa advokatom specijalizovanim za porodično pravo. Advokat će vam pomoći da razumete zakonske zahteve i pružiti vam savete o tome šta treba uključiti u ugovor i kako ga pravilno sastaviti.
 • Definisanje imovine i obaveza: Partneri trebaju zajedno da razmotre i definišu imovinu koja će biti obuhvaćena ugovorom, kao i druge aspekte braka koje žele da regulišu.
 • Sastavljanje ugovora: Nakon definisanja uslova i imovine koja će biti obuhvaćena ugovorom, advokat će sastaviti pravno valjan predbračni ugovor u skladu sa zakonima i propisima.
 • Potpisivanje ugovora: Nakon sastavljanja ugovora, obe strane trebaju da potpišu dokument pred svedocima ili notarom kako bi ugovor bio pravno obavezujući.

Važno je napomenuti da predbračni ugovor treba da bude jasno napisan i da poštuje zakonske zahteve kako bi bio priznat i primenjiv u slučaju razvoda ili drugih okolnosti. Svaki ugovor treba pažljivo da se razmotri i prilagodi specifičnim potrebama i okolnostima bračnog para.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.