🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Najčešća pitanja roditelja nakon razvoda braka
Mitar Radeka
Mitar Radeka
16/9/2023
-
5
minuta

Najčešća pitanja roditelja nakon razvoda braka

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/do-koje-godine-dete-pripada-majci
Sadržaj:

Razvod braka ume da bude jako stresan životni događaj, koji može izazvati mnoge promene i izazove, kako za supružnike, tako i za njihovu decu. U ovom članku ćemo istražiti najčešća pitanja i odgovore roditelja vezane za decu nakon razvoda braka.

Kada majka gubi starateljstvo nad detetom?

U advokatskoj praksi često se susrećemo sa pitanjem nezadovoljnih očeva: U kojim situacijama sudovi u Srbiji oduzimaju decu majkama i starateljstvo dodeljuju očevima?

Činjenica je da sudovi u Srbiji mnogo češće donose presude u korist majke (ukoliko se roditlji nisu razveli sporazumno), prema podacima iz 2020. godine čak i do pet puta češće nego u korist očeva.

Starateljstvo nad detetom je najosetljivije pitanje prilikom razvoda braka. Opšti stav je da Sud nema adekvatna znanja da donese odluku u ovakvim situacijama. Iz tog razloga na Sudu se najviše uzima u obzira procena centra za socijalni rad.

Starateljstvo nad detetom preuzima otac svega u 1 iz 5 slučajeva

Procena centra za socijalni rad

Ipak nije tačno da majke dobijaju starateljstvo samo na osnovu toga što su majke, prilikom donošenja odluke centar za soijalni rad u razmatranje uzima niz faktora kao što su:

 • Uzrast i pol deteta
 • Osećanja i mišljenje deteta (presudan faktor kada je dete starije od 15 godina)
 • Dosadašnja briga roditelja o detetu
 • Komunikacija među roditeljima
 • Sposobnosti roditelja da prepoznaju i zadovolje uzrasno-razvojne potrebe deteta
 • Način života roditelja
 • Finansijska situacija roditelja
 • Psiho-fizičko zdravlje i stabilnost roditelja

Ono što jeste tačno jeste da prilikom odlučivanja majke zaista imaju prednost. Razlog za to mogu se naći u tome da je majčinska figura tradicionalno povezivana sa negujućim osobinama koje su posebno važne u ranom uzrastu dece. Ove osobine uključuju brigu, pažnju, toplinu, saosećanje i sposobnost da se zadovolje osnovne potrebe deteta, uključujući hranu, sigurnost i emocionalnu podršku. Majke često igraju ključnu ulogu u brizi o novorođenčadi i maloj deci, učestvujući u dojenju, menjanju pelena, uspavljivanju i razvoju emocionalnih veza sa decom.

za decu stariju od 15 godina, osećanja deteta su presudan faktor za dobijanje prava nad detetom

Gubitak starateljstva nad detetom

Kada pitate “kada  majka gubi starateljstvo nad detetom” postavljate isto pitanje kao i kada pitate “kada roditelj gubi starateljstvo nad detetom”.  Centar za socijalni rad svoju odluku donosi ne zarad oca ili majke već zarad najboljeg interesa deteta te se gleda koji roditelj može na najbolji način da zadovolji potrebe deteta.

Sa tim u vidu, opšte situacije u kojima roditelj može izgubiti starateljstvo nad detetom mogu uključivati:

 1. Zlostavljanje ili zanemarivanje deteta: Ako se utvrdi da roditelj zlostavlja ili zanemaruje dete, sud može odlučiti da mu oduzme starateljstvo.
 2. Nedostatak brige za detetovo blagostanje: Ako roditelj ne pruža odgovarajuću brigu, ishranu, smeštaj ili medicinsku negu detetu, to može biti osnova za gubitak starateljstva.
 3. Zloupotreba droga ili alkohola: Ako se roditelj bavi zloupotrebom droga ili alkohola, posebno u prisustvu deteta ili ako to utiče na njenu sposobnost da se brine o detetu, to može dovesti do gubitka starateljstva.
 4. Kriminalne aktivnosti: Ako roditelj čini ozbiljne krivične radnje koje ugrožavaju detetovo blagostanje, to može biti osnova za gubitak starateljstva.
 5. Nemogućnost obezbeđenja stabilnog okruženja: Ako roditelj nije u stanju da pruži stabilno okruženje za dete zbog promena u životnim okolnostima (na primer, česte selidbe ili nestabilan dom), to može uticati na odluku suda.
 6. Nepoštovanje sudske odluke: Ako roditelj ne poštuje sudske naloge ili odluke vezane za starateljstvo, to može dovesti do gubitka starateljstva.

Tako da kada pitate “kada majka gubi starateljstvo nad detetom” , samo primenite ove okolnosti na majku.

Kada roditelj izgubi roditeljsko pravo, to obično znači da nema prava da donosi odluke u vezi sa detetom ili da ga podiže, pri čemu ostaje samo obaveza alimentacije.

Međutim, u mnogim slučajevima sud može odlučiti da omogući ograničene kontakte između deteta i roditelja koji je izgubio roditeljsko pravo, ako smatra da su takvi kontakti u najboljem interesu deteta i ne ugrožavaju njegovu dobrobit. Ovi kontakti mogu biti nadgledani ili podložni određenim uslovima kako bi se zaštitila detetova sigurnost.

Roditelj gubi starateljstvo nad detetom ukoliko ga zanemaruje

Sa koliko godina dete bira sa kim će da živi?

Još neka od pitanja sa kojim se često susrećemo od strane očeva su:

 • Do koliko godina dete pripada majci?
 • Sa koliko godina dete bira kod kog će roditelja da živi?

Na prvo pitanje (Do koliko godina dete pripada majci?) ne postoji konkretan odgovor, jer kao što smo prethodno razjasnili to je pitanje koje uključuje mnoštvo faktora, iako je istina da zakon favorizuje majke pri dodeli starateljstva kada su mlađa deca u pitanju. To nipošto ne isključuje ni slučajeve kada otac dobija starateljstvo nad mlađom decom ukoliko centar za socijalni rad proceni da otac može bolje da se brine o potrebama malog deteta.

Na drugo pitanje (Sa koliko godina dete bira kod kog će roditelja da živi?) postoji konkretan odgovor: 

Prema Porodičnom zakonu Republike Srbije, dete koje je navršilo 10 godina ima pravo da slobodno i neposredno izrazi svoje mišljenje u svakom sudskom ili upravnom postupku koji se odnosi na njegova prava. Takođe, dete koje je napunilo 10 godina može samo ili uz pomoć nekog drugog lica ili institucije obratiti se sudu ili organu uprave kako bi zatražilo pomoć u ostvarivanju svog prava na slobodno izražavanje mišljenja. 

Dete pripada majci do desete godine

U slučaju razvoda i dodeljivanja deteta jednom od roditelja, mišljenje deteta koje nije napunilo 15 godina uzece se u obzir pri donošenju konačne sudske odluke, ali to ne znači da će biti presudno i da će Sud doneti odluku po detetovoj želji.

Konvencijom o pravima deteta, koju je ratifikovala Srbija, takođe se naglašava da detetu treba omogućiti da bude saslušano u sudskim i upravnim postupcima, bilo lično ili preko zastupnika ili organa, u skladu sa zakonodavstvom zemlje. Ovo posebno važi u slučajevima koji se odnose na starateljstvo i vežbanje roditeljskog prava, kao i u svim postupcima koji mogu dovesti do odvajanja deteta od njegovih roditelja.

Takođe, važno je napomenuti da Porodični zakon Republike Srbije reguliše situaciju u kojoj dete koje je navršilo 15 godina i koje je sposobno za rasuđivanje može samostalno odlučiti sa kojim od roditelja će živeti. Ovo pravo se priznaje kao deo procesa odlučivanja o starateljstvu nad detetom.

Dakle, do 10 godina dete pripada majci u najvećem broju slučajeva. Između 10-15 godina želja deteta je jedan od odlučujućih faktora dok nakon 15 godine života mišljenje deteta postaje presudan faktor u odluci koju će sud doneti o starateljstvu nad detetom.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.