🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Sporazumni razvod braka
Mitar Radeka
Mitar Radeka
18/8/2023
-
6
minuta

Sporazumni razvod braka

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/sporazumni-razvod-braka
Sadržaj:

Sporazumni razvod braka je dogovoreno okončanje bračne zajednice gde supružnici postižu međusobni sporazum o podeli imovine, starateljstvu nad decom kao i drugim pitanjima. Na taj način izbegava se sudski spor. Ova opcija omogućava brži, jeftiniji i manje stresan proces razvoda čime se čuva privatnost i omogućava veća kontrola nad konačnim rešenjem. Sporazumni razvod braka takođe olakšava očuvanje komunikacije između supružnika, što je posebno bitno kada je u pitanju dobrobit dece.

Razlika između sporazumnog i razvoda braka po tužbi

Supružnici koji žele da se razvedu sporazumno najpre trebaju da postignu konsenzus o svim relevantnim pitanjima. Nakon toga, zajedno sa advokatima ili bez njih, podnose zahtev za sporazumni razvod braka sudu. Sud će pregledati podnete dokumente i, ako je sve u skladu sa zakonom, izdati presudu kojom brak zvanično prestaje.

Razvod braka po tužbi, s druge strane, dešava se kada jedan supružnik podnese tužbu za razvod braka sudu bez prethodnog postizanja međusobnog sporazuma. Ovaj tip razvoda može biti nešto komplikovaniji i duži proces, budući da sud mora doneti odluke o pitanjima kao što su podele imovine, starateljstvu nad decom, alimentaciji i drugim spornim aspektima ukoliko supružnici nisu u mogućnosti da se dogovore sami.

Ključna razlika između ova dva tipa razvoda je u načinu kako se postiže okončanje braka. Sporazumni razvod se zasniva na uzajamnom dogovoru supružnika, dok se razvod braka po tužbi bazira na sudskom postupku i odluci sudije.

Uzajamnom dogovor supružnika o razvodu u prisustvu advokata

Sporazumni razvod braka – procedura

Sporazumni razvod braka predstavlja znatno povoljniju opciju u odnosu na razvod braka putem tužbe, ukoliko su oba supružnika saglasna o svim aspektima razdvajanja. Ova metoda omogućava miran rastanak i efikasno rešavanje pitanja poput roditeljskog prava i podele imovine. Ovde je opisana procedura sporazumnog razvoda braka korak po korak.

  1. Priprema Sporazuma: Supružnici mogu samostalno ili uz pomoć lokalnih pravnih službi izraditi sporazum o razvodu braka. Ovde se definišu detalji oko roditeljskog prava (ako ima maloletne dece) i podele imovine.
  2. Priprema Dokumentacije: Neophodni dokumenti za podnošenje predloga za sporazumni razvod uključuju izvode iz matičnih knjiga venčanih i rođenih za decu. Advokat može pomoći u sastavljanju potrebne dokumentacije.
  3. Podnošenje Predloga: Nastavak procedura se odvija pred nadležnim sudom, obično osnovnim sudom u mestu gde su bračni drugovi poslednje zajedno živeli. Sud će tražiti mišljenje od centra za socijalni rad.
  4. Uloga Advokata: Iako supružnici mogu sami izraditi sporazum, često nedostatak informacija o pravima i obavezama može dovesti do grešaka sa ozbiljnim posledicama. Angažovanje advokata za razvod braka osigurava pravilno sastavljen sporazum.
  5. Centar za Socijalni Rad (CSR): Supružnici će biti pozvani da sa decom da dodju na razgovor/procenu u centar za socijalni rad (odeljenje centra koji će vršiti procenu određuje se na osnovu adrese aktuelnog prebivališta dece). Nakon obavljene procene, CSR će istu, sa predlogom presude poslati sudu.
  6. Ročište i Prisustvo: Prisustvo na ročištu za sporazumni razvod nije obavezno. Supružnici mogu angažovati advokata za zastupanje ukoliko nisu u mogućnosti ili ne žele prisustvovati iz različitih razloga.

Procedura za sporazumni razvod braka se na sudu smatra hitnim postupkom te se ročište zakazuje u roku od 15 dana. Ukoliko ne postoje dodatne nesuglasice već na prvom ročištu brak može biti okončan.

Okončanje 15-to dnevnog perioda za razvod

Sporazumni razvod braka – cene

Inicijalna Taksa: Kada podnosite predlog za sporazumni razvod braka, plaća se inicijalna taksa. Ova taksa u 2023. godini iznosi 2.660 rsd.

Taksa Nakon Presude: Nakon što sud donese presudu o okončanju braka, ponovo se plaća taksa u istom iznosu od 2.660 rsd. Ova taksa se plaća kako bi se formalno registrovalo okončanje braka.

Podela Troškova: Uobičajeno je da svaka od stranaka snosi sopstvene sudski troškove vezane za sporazumni razvod braka. To uključuje inicijalnu taksu i taksu nakon presude.

Odluka Suda o Troškovima: U nekim slučajevima, sud može doneti odluku da jedan supružnik plati celokupan iznos taksi za sporazumni razvod braka. Ova odluka se obično donosi na osnovu specifičnih okolnosti slučaja.

Advokatska tarifa: Iako nije neophodno angažovati advokata kada je sporazumni razvod braka u pitanju, mnogi se ipak odluče na ovaj pravni korak radi dodatne sigurnosti I jasnoće prilikom procesa razvoda. U tom slučaju stranka snosi troškove advokata po advokatskoj tarifi koju je ustanovila advokatska kancelarija. U 2023. godini te  cene se uglavnom kreću između 15-20 hiljada po ročištu.

Pored ovih postoje i eventualni dodatni troškovi (poput veštačenja ili drugih usluga) koji takođe mogu uticati na ukupan finansijski aspekt procesa razvoda.

Sporazumni razvod braka i starateljstvo nad decom

U slučaju sporazumnog razvoda braka, dogovorom se ne samo okončava brak već i postiže sporazum o vršenju roditeljskog prava i staranju o deci. Ova odluka određuje kako će se supružnici brinuti o deci nakon razvoda. Postoje dva osnovna scenarija:

  • Zajedničko Starateljstvo: podrazumeva da, iako bračna zajednica prestaje da postoji, a u kojoj su supružnici starateljstvo vršili zajednički, oni to nastavljaju da čine ukoliko su se o tome sporazumno dogovorili i ako sud, uz pomoć centara za socijalni rad utvrdi da je to u najboljem interesu deteta.
  • Samostalno Starateljstvo: kada nije moguće ostvariti zajedničko starateljstvo, supružnici se mogu dogovoriti (ili odlukom suda se može dodeliti) da jedan roditelj preuzme samostalno starateljstvo nad decom. Ova odluka može biti rezultat raznih okolnosti koje supružnici uzimaju u obzir. Bez obzira na naziv samostalno, roditelj kojem starateljstvo nije dodeljeno i dalje vrši roditeljsko pravo nad deteom, dužan je da ga izdržava, vaspitava i podiže na najbolji mogući način.

Odluka Suda o Starateljstvu: U situacijama kada se supružnici ne mogu složiti oko starateljstva, sud može doneti odluku. Odluka suda o vršenju roditeljskog prava i starateljstvu mora biti u skladu sa najboljim interesom deteta, a ne sa interesom roditelja. Sud uzima u obzir sve relevantne činjenice, uključujući i konsultaciju sa nadležnim centrom za socijalni rad.

Razgovor o starateljstvu nad detetom pri razvodu

Sporazumni razvod braka i podela imovine

Nakon razvoda braka, centralno pitanje postaje podela imovine. Po pravilu, svaki supružnik ima pravo na deo imovine stečene tokom braka. Međutim, često se suočavamo sa izazovima u određivanju vlasništva i doprinosa u stvaranju zajedničke imovine. Problemi ovakve vrste mogu se rešiti putem predbračnih ili bračnih ugovora, kao i ugovora o podeli bračne imovine.

Kad takvi ugovori nisu prisutni, imovina stečena tokom braka smatra se jednakim vlasništvom supružnika, bez obzira na čije ime je imovina upisana. Ničiji doprinos nije manje važan, bez obzira da li je jedan partner zarađivao, a drugi obavljao kućne poslove i brinuo o deci. Ipak, postoje situacije koje postavljaju pitanja o jednakosti doprinosa, kao i o ulaganju posebne imovine u zajedničku imovinu.

Za pitanja podele, prenosa i prodaje imovine, naročito nepokretnosti, korisno je angažovati advokate specijalizovane za nekretnine. Rano rešavanje ovih pitanja je od suštinskog značaja, jer pomaže da se izbegnu potencijalne komplikacije i olakšava tranziciju posle razvoda.

Zaključak

Najefikasniji i najbrži način za razvod braka često je putem sporazumnog predloga, što preporučuju iskusni advokati. Preporučljivo je da sa supružnikom pokušate postići dogovor i sporazum o razvodu. Ovaj pristup omogućava brži proces razvoda, umesto dugotrajnih i često stresnih sudskih postupaka. 

Iskusni advokat može vam pružiti stručno vođenje kroz ovu proceduru, što vam pomaže da zajedno sa supružnikom utvrdite uslove i detalje razvoda.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.