🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Odštetni zahtevi: Kako da naplatite pretrpljenu štetu
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
14/12/2023
-
2
minuta

Odštetni zahtevi: Kako da naplatite pretrpljenu štetu

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/odstetni-zahtev
Sadržaj:

Kada se suočavamo sa situacijama u kojima nam drugo lice pričinjava štetu, bilo da je ona materijalne ili nematerijalne prirode, odštetni zahtevi se pojavljuju kao odgovarajući mehanizam pravde i kompenzacije. 

Zakon o obligacionim odnosima, koji stoji u temelju ovog pravnog područja, propisuje da je osoba koja nanese štetu drugome dužna da istu nadoknadi, osim ako ne dokaže da je šteta nastala bez njene krivice​​. Ovaj član zakona pruža pravni okvir za podnošenje odštetnih zahteva i utvrđivanje odgovornosti.

Vrste štete koje se razmatraju su dvojake: materijalna i nematerijalna. Materijalna šteta se može ogledati u umanjenju nečije imovine (obična šteta) ili u sprečavanju povećanja nečije imovine (izmakla korist)​​​​. S druge strane, nematerijalna šteta se odnosi na povrede prava ličnosti, što može uključivati fizički ili psihički bol. U kontekstu povreda na radu, na primer, zaposleni može tražiti naknadu za jednu ili oba tipa štete​​.

Kako podneti odštetni zahtev

Svaka situacija u kojoj želite podneti zahtev za odštetu za materijalnu ili nematerijalnu štetu zahteva pažljivu proceduru kako biste osigurali da dobijete pravednu nadoknadu. Evo detaljnijeg korak-po-korak objašnjenja:

  1. Prvi korak u procesu je da utvrdite štetu koju ste pretrpeli. Ovo uključuje materijalnu štetu kao što je oštećenje imovine i nematerijalnu štetu poput telesnih povreda ili povrede ugleda. Važno je prikupiti sve dokaze koji potvrđuju štetu, uključujući fotografije oštećenja, račune za popravke, medicinske izveštaje i druge relevantne dokumente.
  2. Visina naknade se utvrđuje na osnovu trenutnih tržišnih cena i vrednosti štete u trenutku  potraživanja. Važno je uzeti u obzir sve faktore koji mogu uticati na ukupnu vrednost štete.
  3. Potrebno je da se odlučite da li ćete tražiti odštetu putem sudskog ili vansudskog postupka. Sudski postupak može dovesti do veće nadoknade, ali obično traje duže. Vansudski postupak može biti brži, ali može rezultirati manjom nadoknadom. Takođe, ukoliko neko kasni sa isplatom a želite da izbegnete dugotrajni sudski process, opomena pred utuženje može biti koristan pravni alat.
  4. Ako se odlučite za sudski postupak, važno je angažovati iskusnog advokata koji će vas zastupati i savetovati tokom celog procesa.
  5. Cilj suda je da dosudi naknadu koja će vas, koliko je to moguće, vratiti u stanje pre nastanka štete. Sud će razmotriti sve dokaze i okolnosti kako bi donio pravednu odluku.
  6. U nekim slučajevima, sud može odlučiti da isplati manju naknadu. To se može desiti ako postoje određene olakšavajuće okolnosti ili ako sud uzme u obzir finansijsko stanje oba učesnika u postupku.
  7. U slučajevima gde je šteta rezultat smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja, naknada se može isplatiti u obliku mesečne rate.

Ukoliko želite da podnesete odštetni zahtev to možete učiniti brzo i lako putem našeg online pravnog servisa.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.