🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Povreda ugleda i časti: Vaša prava i zaštita
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
13/10/2023
-
4
minuta

Povreda ugleda i časti: Vaša prava i zaštita

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/povreda-ugleda-i-casti-naknada-stete
Sadržaj:

U današnjem digitalnom dobu, gde informacije putuju brzinom svetlosti, zaštita ugleda i časti postaje od ključnog značaja. Bez obzira da li ste pojedinac ili pravno lice, važno je razumeti vaša prava i kako se zaštititi u slučaju povrede.

Šta znači povreda ugleda i časti? 

Povreda ugleda i časti je ozbiljan pojam koji se odnosi na zaštitu našeg ličnog i javnog imidža. Čast se tiče našeg unutrašnjeg osećaja vrednosti i samopoštovanja, dok ugled predstavlja mišljenje i percepciju koju drugi ljudi imaju o nama. Kada neko iznosi neistinite informacije ili izjave o osobi, može narušiti njen ugled u društvu ili oštetiti njen osećaj časti. U pravnom kontekstu, to znači da je osoba ili organizacija izložena neistinama koje mogu štetiti njihovoj javnoj slici ili samopouzdanju.

devojka koju napada koleginica

Kako nastaje šteta? 

Povreda časti i ugleda najčešće počinje kada se o osobi šire neistinite informacije ili izjave. U digitalnoj eri, ovo se često dešava putem društvenih mreža, medija ili čak usmenim putem. Brzina širenja informacija danas znači da se jedna neistinita izjava može proširiti među velikim brojem ljudi u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Kada dođe do takvih povreda, posledice mogu biti dvostruke: materijalne i nematerijalne. Materijalna šteta se odnosi na direktne finansijske gubitke koje osoba može pretrpeti. To može uključivati gubitak posla, smanjenje prihoda ili čak pravne troškove ukoliko osoba odluči da se pravno bori protiv neistinitih izjava. S druge strane, nematerijalna šteta predstavlja emocionalnu i psihološku traumu. Osoba može osećati sramotu, tugu, ljutnju ili čak depresiju zbog povrede svog ugleda i časti. Na duže staze, to može uticati na mentalno zdravlje osobe i kvalitet njenog života.

šteta se jako brzo širi

Kako se zaštititi? 

Povreda časti i ugleda može imati ozbiljne posledice na život pojedinca. Ukoliko smatrate da ste doživeli ovakvu povredu, bitno je da znate kako adekvatno reagovati i zaštititi svoja prava.

Zakon o obligacionim odnosima jasno definiše: "ko drugome povredi čast, kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti, znanju, sposobnosti drugog lica ili o nečemu drugome, a zna ili bi morao da zna da su neistiniti, i time mu prouzrokuje materijalnu štetu, dužan je da je nadoknadi." Ovo znači da, ukoliko neko namerno ili iz neznanja širi lažne informacije o vama koje vam prouzrokuju štetu, imate pravo da tražite naknadu.

Ako se nađete u ovakvoj situaciji, prvi korak je da se konsultujete sa stručnjakom. Preporučljivo je da kontaktirate advokata koji je specijalizovan za ovu oblast prava. On će vam pružiti savet kako da postupate i kako da zaštitite svoje pravo kada se dogodi povreda ugleda i časti.

Takođe, bitno je pravovremeno reagovati. Imate tri godine od dana kada ste saznali za povredu ili za lice koje je prouzrokovalo štetu da podnesete tužbu. Međutim, nakon pet godina od incidenta, vaše pravo na naknadu štete zastareva. 

Osoba koja gubi ugled zbog drugih ljudi bi morala da se obrati advokatu

Kolika je nadoknada?

Kada je povreda ugleda i časti u pitanju, cena naknade nije fiksna i može se značajno razlikovati od slučaja do slučaja. Razlozi za ove razlike su brojni:

  1. Priroda i ozbiljnost povrede: Neke povrede mogu biti kratkotrajne, dok druge mogu imati dublje i trajnije posledice na žrtvu.
  2. Trajanje i intenzitet duševnih bolova: Duševna bol može varirati u intenzitetu i trajanju. Neke osobe mogu se brzo oporaviti, dok druge mogu patiti godinama.
  3. Materijalni gubici: Ako je osoba izgubila posao, imala smanjenje prihoda ili morala platiti pravne troškove, to će se uzeti u obzir prilikom određivanja naknade.

Iako je visina nadoknade subjektivna kategorija i zavisi od mnogih faktora, dosadašnja sudska praksa u Srbiji pokazuje da se naknade kreću u rasponu od nekoliko desetina hiljada do nekoliko miliona dinara. Naravno, ovo je samo okvirna cifra i svaki slučaj je jedinstven.

U vezi sa pravnim licima, iako ne mogu trpeti duševne bolove kao fizička lica, moguće je da pretrpe značajnu materijalnu štetu. Ako se o firmi šire lažne informacije koje negativno utiču na njen ugled i poslovanje, firma ima pravo da traži nadoknadu.

Ukoliko postoje materijalni gubici, dodeljuje se novčana nadoknada

Krivične posledice

Ukoliko je uvreda izrečena putem medija poput štampe, radija, televizije ili drugih sredstava komunikacije, ili je izrečena na javnom skupu, tada se takva uvreda smatra težim oblikom krivičnog dela. Za teže oblike uvrede predviđena je stroža kazna, što znači veću novčanu kaznu u odnosu na osnovno delo.

 Zanimljiv aspekt pravne regulative je da ukoliko osoba koja je prvobitno uvređena uzvrati uvredu, sud ima diskreciono pravo da odluči kako će postupiti. Može kazniti obe strane, jednu stranu ili čak osloboditi obe strane od kazne. Ova odredba uzima u obzir ljudsku prirodu i mogućnost trenutne reakcije na uvredu.

posledice povrede uglede podrazumevaju novčane kazne

Uvreda upućena preminuloj osobi

Kada je uvreda upućena osobi koja je preminula, pravno gonjenje može započeti na osnovu privatne tužbe od strane najbližih članova porodice: bračnog partnera, osobe s kojom je preminuli živeo u vanbračnoj zajednici, direktnih srodnika, usvojioca, usvojenika, brata ili sestre. Iako ovi članovi porodice ne mogu tražiti naknadu za nematerijalnu štetu u parničnom postupku, postoji izuzetak: ukoliko već postoji pravosnažna presuda kojom je preminuloj osobi dosuđena naknada za nematerijalnu štetu, tada članovi porodice mogu potraživati taj iznos u njegovo ime.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.