🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Sve što je potrebno da znate o alimentaciji
Mitar Radeka
Mitar Radeka
25/6/2023
-
5
minuta

Sve što je potrebno da znate o alimentaciji

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/sve-o-alimentaciji
Sadržaj:

Alimentacija je neizbežna tema koja se javlja prilikom razvoda i roditeljstva. U Srbiji se godišnje razvede blizu 10.000 ljudi, a pitanje novčane nadoknade za dete postaje neizbežno. U ovom članku, detaljno ćemo istražiti najbitnije aspekte ove teme kako bismo vam pružili jasnoću i informacije koje vam trebaju. Od zakonskih obaveza do prava deteta i praktičnih saveta, otkrijte sve što je važno znati o alimentaciji.

Šta je alimentacija?

Alimentacija je zakonska obaveza roditelja da finansijski izdržavaju svoju decu nakon razvoda braka, vanbračne zajednice ili bez obzira na bračni status. Sud određuje iznos koji drugi roditelj treba redovno da plaća kao doprinos za potrebe deteta. Alimentacija obuhvata troškove hrane, odeće, obrazovanja i odmora, osiguravajući da dete ima stabilan životni standard. Cilj zakona o alimentaciji je zaštita deteta i održavanje njegovih potreba u skladu s propisima.

Ko plaća alimentaciju?

Uobičajeno, roditelj koji nije primarni staratelj plaća alimentaciju. To znači da roditelj koji ne živi sa decom redovno izdvaja određeni novčani iznos kao finansijsku podršku za izdržavanje dece.

Kako se određuje visina alimentacije?

U skladu sa porodičnim pravom Republike Srbije, postoji princip prema kojem visina izdržavanja treba da obezbedi najmanje isti nivo životnog standarda za dete kao što ga ima roditelj koji je dužan plaćati izdržavanje.

Izdržavanje može biti određeno ili u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih primanja roditelja.

Kada se određuje izdržavanje prema porodičnom pravu, uzimaju se u obzir potrebe deteta ili poverioca i mogućnosti roditelja ili dužnika izdržavanja. Potrebe deteta zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda i drugih relevantnih okolnosti.

Ove potrebe obuhvataju troškove hrane, odeće, školovanja, lečenja, vanškolskih aktivnosti i slično.

Ako dete poseduje nasledstvo ili ima druga primanja, to će uticati na visinu izdržavanja. Punoletno dete nema pravo na izdržavanje ako bi to predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja zbog njegovog zdravstvenog ili materijalnog stanja ili nekog drugog opravdanog razloga.

Mogućnosti roditelja da izdržava dete zavise od njegovih prihoda, zaposlenja, imovine, ličnih potreba, obaveza prema drugim licima i drugih relevantnih okolnosti.

Prema porodičnom pravu, izdržavanje se obično određuje u novcu. Međutim, može se dogovoriti i drugačiji način izdržavanja (hrana, odeća, ogrev i sl.) samo ako postoji sporazum između supružnika.

Sporazumi o zakonskom izdržavanju se zaključuju putem javnobeležničkog zapisa.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih primanja, ona obično ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih primanja dužnika izdržavanja, umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

[fs-toc-h2]Minimalna alimentacija

Porodično pravo određuje minimalnu sumu izdržavanja, koju periodično utvrđuje nadležno ministarstvo za porodičnu zaštitu kao naknadu za hranjenike ili lica na porodičnom smeštaju. Sud, prilikom određivanja alimentacije, uzima u obzir ove kriterijume, posebno minimalnu sumu izdržavanja. Minimalna suma izdržavanja je polovina iznosa naknade za hranjenike koju je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ustanovilo na oko 44.000 dinara u 2024. Godini. 

To znači da minimalna alimentacija iznosi 22.,000 dinara,ali u sudskoj praksi se često dogodi da ova suma bude i manja u zavisnosti od uslova roditelja. Ukoliko se nalazite u sitaciji da vaš bivši supružnik plaća manje nego što je realno u mogućnosti možete da potražite savet putem našeg online pravnog servisa.

Kada je roditeljsko pravo povereno samo jednom roditelju, drugi roditelj obično plaća polovinu ove sume, jer oba roditelja imaju obavezu da doprinose izdržavanju deteta. Međutim, sud takođe uzima u obzir druge faktore kao što su zaposlenost roditelja, imovina i prihodi od imovine. Ovo znači da određivanje minimalnog iznosa nije nužno samo zbog nezaposlenosti roditelja.

Ipak, postoje situacije u kojima se može dosuditi iznos manji od minimalnog, kada postoje objektivne okolnosti koje otežavaju roditelju da doprinosi izdržavanju. Sud će uzeti u obzir sve relevantne činjenice prilikom odlučivanja o visini alimentacije.

Maksimalna alimentacija

U vezi sa maksimalnim iznosima alimentacije koje sud može dosuditi, ne postoji tačno određena granica. Međutim, postoji jedan izuzetak kada se iznos alimentacije za dete određuje kao procenat roditeljevih primanja. U takvim slučajevima, alimentacija za jedno dete može iznositi najviše do 50% roditeljevih redovnih primanja.

Kada se iznos alimentacije utvrđuje sporazumom između roditelja, tada ne postoji gornja granica. To znači da roditelji mogu dogovoriti iznos koji smatraju prikladnim, uzimajući u obzir potrebe deteta i svoje mogućnosti

Kako se alimentacija menja sa brojem dece?

Kada sud određuje visinu izdržavanja uzima se u obzir i  činjenica da davalac izdržavanja može imati obavezu prema više dece. Zbog toga se često dešava da iznosi alimentacije budu niži u praksi nego kada postoji obaveza da se izdržava samo jedno dete.

Važno je napomenuti da sud mora voditi računa o minimalnoj sumi izdržavanja, ali u opravdanim situacijama iznos alimentacije može biti i niži od te minimalne sume. Čak i kada se alimentacija određuje kao procenat, zakon propisuje da visina alimentacije obično ne sme biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih primanja davaoca izdržavanja, uz odbitak poreza i doprinosa za socijalno osiguranje. Sud će u svakom konkretnom slučaju proceniti koliki iznos alimentacije treba da se plaća za svako dete, uzimajući u obzir i broj dece koje davalac izdržavanja treba da izdržava.

Prilikom određivanja iznosa alimentacije, sud će uzeti u obzir sve navedene kriterijume, kao i potrebe svakog deteta i mogućnosti roditelja ili obveznika izdržavanja.

Do kada dete ima pravo na alimentaciju?

Prema zakonu, maloletno dete ima pravo na izdržavanje od svojih roditelja sve do punoletstva. S druge strane, punoletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja pod uslovom da se redovno školuje, najkasnije do navršene 26. godine života. Međutim, u posebnim situacijama, obaveza izdržavanja punoletnog deteta može trajati i duže. To se odnosi na slučajeve kada je punoletno dete nesposobno za rad i nema dovoljno finansijskih sredstava za izdržavanje. U takvim okolnostima, roditelj ima obavezu da pruža izdržavanje sve dok se takvo stanje deteta ne promeni.

Prestanak obaveze plaćanja alimentacije za maloletno dete vezuje se za prestanak roditeljskog prava. Uslov za to je da ima navršenih 16 godina života i da je:

  • po prethodno dobijenoj dozvoli nadležnog suda zaključilo brak, ili
  • postalo roditelj, dostigla telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima i da je nadležni sud dozvolio sticanje potpune poslovne sposobnosti.

Kazna za neplaćanje alimentacije

Izdržavanje je obaveza propisana zakonom. Kada se putem sudske odluke utvrdi obaveza izdržavanja, njeno nepoštovanje ima određene posledice. Ako osoba koja treba da izdržava nije zaposlena, dužna je aktivno tražiti posao kako bi ostvarila prihode i ispunila svoju obavezu izdržavanja. Nepoštovanje ove obaveze, koje se naziva nedavanje izdržavanja, predstavlja krivično delo protiv braka i porodice, koje je propisano Krivičnim zakonikom.

Za krivično delo nedavanje izdržavanja propisane su sankcije u obliku novčane kazne ili kazne zatvora, s maksimalnom trajanjem od dve godine. Dakle, da bi se pokrenuo krivični postupak protiv davaoca izdržavanja zbog nedavanja izdržavanja, potrebno je da postoji sudskom odlukom utvrđena obaveza izdržavanja i da davalac izdržavanja ne ispunjava tu odluku.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.