🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravne Vesti
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
Oct 4, 2023
-
3
minuta

Beogradski lični: Ovlašćenja

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravne-vesti/komunalna-policija-beogradski-beli-ovlascenja
Sadržaj:

Od jeseni 2022. godine Beogradskim ulicama patroliraju takozvani „Beogradski lični“ ili skraćeno BELI. Oni su zamenili odeljenje komunalne policije koje je do sada patroliralo Beogradom. Ono što nas sada najviše zanima jeste koja su zaduženja, i još bitnije, koja su ovlašćenja belih.

Zaduženja belih

U suštini, "BELI" će raditi na očuvanju komunalnog reda, čistoći i sigurnosti u Beogradu, a njihova svrha je da budu prisutni na terenu i reaguju na probleme u svojoj oblasti nadležnosti kako bi unapredili kvalitet života građana. Njihova glavna zaduženja uključuju:

 1. Praćenje komunalnog reda: Beli će pratiti i održavati komunalni red u Beogradu. To uključuje nadgledanje ulica, škola, vrtića i drugih javnih prostora kako bi osigurali da se održava čistoća i bezbednost.
 2. Sigurnost građana: Članovi belih će biti prisutni na ulicama i šetalištima kako bi pružili osećaj sigurnosti građanima. Oni će reagovati na probleme i incidente koji se događaju u njihovoj oblasti nadležnosti.
 3. Kontrola buke: Jedno od zaduženja komunalne milicije, koje je prešlo i na bele je kontrola buke. To znači da će se beli baviti rešavanjem problema vezanih za preglasnu muziku i druge bučne aktivnosti u javnom prostoru.
 4. Održavanje komunalnog reda: beli će biti odgovorni za održavanje čistoće i uređenosti javnih površina, kao i za rešavanje problema sa divljim deponijama i nelegalnim odlaganjem otpada.
 5. Evidencija i komunikacija sa građanima: Novi sekretarijat će takođe imati ulogu u komunikaciji sa građanima. Građani će moći da se obrate belim kako bi prijavili probleme ili pružili informacije o problemima u svojoj četvrti.
 6. Praćenje i prijavljivanje infrastrukturnih problema: Članovi belih će nadgledati svoju oblast nadležnosti i prijavljivati infrastrukturne probleme kao što su pokvareni semafori, neispražnjeni kontejneri, gužve u saobraćaju i druge slične incidente kako bi se brzo rešavali i održavao kvalitet života u gradu.

Ovlašćenja belih

Ono što posebno zanima građane je koja su ovlašćenja belih? Svako ko je primetio beogradske lične kako patroliraju ulicama mogao je da vidi da oni od opreme nose pendrek i lisice, pa je prirodno da se građani zapitaju da li beli imaju pravo da primene nasilje? Ovlašćenja belih su i dalje prilično nejasna i predmet su mnogih kontroverzi.

Primera radi, postoje snimci iz 2015. godine na kojima se vidi da su komunalni milicionari intervenisali protiv putnika koji su bili uhvaćeni bez važeće karte. Postupci koji su prikazani na tim snimcima uključivali su prisilno zaustavljanje putnika, obaranje na zemlju, stavljanje lisica i čekanje policijskog vozila za prevoz putnika do policijske stanice radi identifikacije i daljeg postupka.

U Srbiji je još uvek na snazi Zakon o komunalnoj policiji koji važi i za bele. Po ovom zakonu beli imaju ovlašćenja da izvrše:

 • Upozorenje;
 • Usmeno naređenje;
 • Provera identiteta;
 • Dovođenje;
 • Zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;
 • Privremeno oduzimanje predmeta;
 • Audio i video snimanje;
 • Upotreba sredstava prinude;
 • Prikupljanje obaveštenja;
 • Druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Upotreba sredstava prinude

Dakle kao što možete da vidite beli imaju prilično široka ovlašćenja kao što su “zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila”. Ali ono što svakako privlači najviše pažnje jeste “upotreba sredstava prinude”.

U Zakonu o komunalnoj policiji imamo sledeće pojašnjenje:

Sredstva prinude u smislu ovog zakona su: fizička snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službena palica.
Sredstva prinude komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad, radi savladavanja otpora, odnosno sprečavanja pokušaja bekstva.
Na način upotrebe i ograničenja, u vezi sa upotrebom sredstava prinude kao i pravnu i drugu pomoć u vezi sa njihovom upotrebom, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonski akti o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Ovo znači da beli imaju ovlašćenja da upotrebe silu. Ukoliko recimo niste platili kartu u autobusu, odbijate da predate legitimaciju i pokušavate da pobegnete sa lica mesta, zakon omogućava belim da vas prisilno zaustave dok ne dodje policijska patrola.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.