🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Remećenje javnog reda i mira
Mitar Radeka
Mitar Radeka
23/11/2023
-
2
minuta

Remećenje javnog reda i mira

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/remecenje-javnog-reda-i-mira
Sadržaj:

Javni red i mir predstavlja usklađeno stanje međusobnih odnosa građana koje se postiže obzirnim ponašanjem na javnim mestima i usklađenim delovanjem organa i organizacija. Ovo stanje omogućava ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom. Javna mesta su definisana kao prostori dostupni neodređenom broju lica, gde se identitet posetilaca unapred ne određuje​

Prema Zakonu o javnom redu i miru, prekršaji koji ugrožavaju javni red i mir obuhvataju dela koja na javnom mestu izazivaju uznemirenje građana, ugrožavaju njihovu sigurnost, ometaju kretanje građana ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređaju moral, ugrožavaju opštu sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica, ili na bilo koji drugi način narušavaju javni red i mir.

Konkretni slučajevi remećenja javnog reda i mira

Konkretno, zakon sankcioniše svađu, vikanje i buku na javnim mestima, nepristojno i bezobzirno ponašanje, vređanje, vršenje nasilja, pretnju, tuču, kao i ostavljanje opasnih predmeta, ugrožavanje sigurnosti uređajima na daljinu, prosjačenje, kockanje, neovlašćenu preprodaju ulaznica, paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje, uznemiravanje građana vračanjem, proricanje sudbine ili sličnim obmanjivanjem. 

Takođe, pod remećenje javnog reda i mira spadaju i prostitucija, prikupljanje dobrovoljnih priloga bez obaveštavanja nadležnog organa, propuštanje obaveštavanja o narušavanju javnog reda i mira, buka u ugostiteljskim i drugim objektima, prodaja alkoholnih pića licima pod očiglednim uticajem i maloletnicima, vređanje službenih lica u vršenju službene dužnosti.

remećenje javnog reda glasnom bukom

Kazne za remećenje javnog reda i mira

Kazne za remećenje javnog reda i mira

Kazne variraju u zavisnosti od prekršaja, i kreću se od novčanih kazni (na primer, od 5.000 do 150.000 dinara za pojedince, do 2.000.000 dinara za pravna lica) do zatvorskih kazni ili obaveznog društvenog rada. Više kazne ili duži zatvorski rokovi su primenljivi za prekršaje počinjene u grupi ili za ponovljene prekršaje.

Specifični primeri:

  1. Svađa ili glasna buka: Kazne od 5.000 do 20.000 dinara.
  2. Buka iz muzičkih instrumenata ili zvučnika: Kazne od 5.000 do 30.000 dinara.
  3. Nepristojno ponašanje: Kazne od 10.000 do 150.000 dinara ili društveni rad.
  4. Nasilje, pretnje ili tuče: Kazne od 20.000 do 150.000 dinara ili zatvor.
  5. Ostavljanje opasnih predmeta na javnim mestima: Kazne od 5.000 do 20.000 dinara ili društveni rad.
  6. Opasna upotreba daljinski upravljanih uređaja: Kazne od 50.000 do 150.000 dinara ili zatvor.
kazne za remećenje javnog reda

Kako se ponašati u situacijama remećenja javnog reda i mira?

Građani Srbije imaju važnu ulogu u očuvanju javnog reda i mira. U situacijama gde je javni red i mir narušen, preporučuje se da građani postupaju odgovorno i u skladu sa zakonom, izbegavajući sve oblike ponašanja koji mogu dovesti do remećenja javnog reda. Ukoliko se susretnu s takvim situacijama, građani bi trebalo da obaveste nadležne organe, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, komunalnu policiju, inspekcijske organe i druge nadležne organe​​.

Primera radi, u Beogradu, radi očuvanja javnog reda i mira, postoji komunalna policija, poznata kao "Beogradski Lični", koja ima specifičnu ulogu u nadgledanju javnih prostora i reagovanju na prekršaje. Građani bi trebalo da budu svesni svojih prava i obaveza te da saradjuju s ovim organima u svrhu očuvanja harmonije i sigurnosti u javnim prostorima.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.