🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravne Vesti
Mitar Radeka
Mitar Radeka
Apr 27, 2024
-
2
minuta

Obavezna registracija vozila za vozače električnih trotineta

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravne-vesti/obavezna-registracija-elektricnih-trotineta
Sadržaj:

U Srbiji su nedavno uvedene izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja koje se tiču vozača električnih trotineta. Prema novim pravilima, svi vlasnici električnih trotineta će morati da registruju svoja vozila i pribave posebnu nalepnicu koja omogućava njihovo učestvovanje u saobraćaju​​.

električni trotineti spadaju u kategoriju lakih električnih vozila. Prema izmenama Zakona, ova vozila su predmet posebnih pravila koja regulišu njihovu upotrebu u saobraćaju, kao što su obavezno nošenje prsluka i kacige, zabrana nošenja slušalica i prevoženja drugih osoba, te ograničenja na kretanje po biciklističkim stazama, pešačko-biciklističkim stazama ili kolovozu pod određenim uslovima​.

Pravila za vozače električnih trotineta

  1. Moraće da nose prsluk i kacigu dok voze u večernjim satima.
  2. Zabranjeno je nošenje slušalica tokom vožnje i prevoženje drugih osoba.
  3. Vozila se mogu kretati biciklističkim stazama, pešačko-biciklističkim stazama ili kolovozom, ali uz određene ograničenja brzine i starosne granice vozača. Vozači mlađi od 18 godina mogu se kretati kolovozom samo na putevima gde je brzina ograničena na 30 km/h, dok punoletni vozači mogu na putevima sa ograničenjem do 50 km/h​​.
  4. Moraće da registruju vozilo do 15og juna svake godine.

Kazne za prekršaje su prilično stroge. One variraju od novčanih kazni do zatvorskih, zavisno od prirode prekršaja. Na primer, vožnja trotineta po autoputu ili motoputu može rezultirati kaznom do 120.000 dinara ili čak zatvorom do 30 dana. Ostali prekršaji uključuju vožnju nedozvoljenom površinom, vožnju bez osvetljenja, ili vožnju ako niste stekli minimum predviđenih 14 godina, pri čemu kazne mogu iznositi i do 10.000 dinara​.

Do kada moraju da se registruju laka električna vozila?

Registracija i pribavljanje nalepnice za električne trotinete je moguće od 5. aprila, a zahtev za registraciju mora biti podnet do 15. juna svake godine. Tehnička dokumentacija koja se dostavlja mora da sadrži informacije o marki vozila, snazi motora, najvećoj brzini i masi vozila​​.

Postupak registracije uključuje dostavljanje ličnih podataka, tehničke dokumentacije o vozilu, fotokopije lične karte, popunjene i potpisane izjave na posebnom obrascu, kao i dokaza o uplaćenoj naknadi za izdavanje nalepnice​.

Nalepnica se postavlja na lako uočljivom mestu na upravljaču vozila, a sve informacije i mesta na kojima se može izvršiti registracija mogu se pronaći na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Koliko košta registracija lakog električnog vozila?

Registracija električnih trotineta u Srbiji zahteva podnošenje zahteva za izdavanje nalepnice, koja se smatra obaveznom za učestvovanje u saobraćaju. Cena izdavanja ove nalepnice iznosi 1.560 dinara, dok je cena obrasca nalepnice 500 dinara​​.

U pravilniku se navodi da nakon 15og juna svake godine, u sabraćaju mogu da učestvuju samo ona vozila koja imaju nalepnicu.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.