🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravne Vesti
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
Feb 9, 2023
-
3
minuta

Usvojene izmene zakona o PDV-u: Povećan je neoporezivi iznos mesečne zarade

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravne-vesti/neoporezivi-iznos-zarade
Sadržaj:

Počev od 1. februara stupaju na snagu nove ismene zakona o neoporezivim iznosima pa građani Srbije mogu očekivati da im se "povećava" plata, ali ne doslovno - bruto iznos ostaje isti. Ipak, zahvaljujući povećanju neoporezivog iznosa, više novca će ostati u džepu. Uzmemo li u obzir standardne stope poreza u Srbiji, konkretno povećanje neoporezivog iznosa sa 21.712 na 25.000 dinara znači da će pojedinci videti dodatni iznos u neto zaradi.

Sa povećanjem neoporezivog iznosa sa 21.712 na 25.000 dinara, razlika iznosi 3.288 dinara. Primena standardne poreske stope od 10% na ovu razliku znači da će građani Srbije realno u džepu imati dodatnih 328,8 dinara mesečno.

Šta je neoporezivi iznos zarade?

Neoporezivi iznos zarade je deo dohotka zaposlenih koji je izuzet od oporezivanja porezom na dohodak. Ovaj koncept služi da se osigura da deo osnovnih primanja ostane netaknut od direktnih poreza, čime se povećava neto prihod pojedinca. Funkcioniše tako što se određuje fiksni iznos (prag) do kojeg se ne primenjuje porez. Postoji da bi se olakšao finansijski teret zaposlenih, naročito onih sa nižim prihodima, i da se podstakne veća zaposlenost i ekonomska aktivnost.

Koliko iznosi porez na prihod?

Porez na dohodak u Srbiji na zarade iznosi standardno 10% i primenjuje se na deo bruto zarade koji premašuje neoporezivi prag od 25.000 dinara. Ovo znači da se od bruto zarade prvo oduzimaju obavezni doprinosi za penzisjko i zdravstveno osiguranje, a zatim se na preostali iznos iznad neoporezivog praga primenjuje porez od 10%.

Koliko su povećani ostali neoporezivi iznosi?

Pored povećanja neoporezivog iznosa mesečne zarade ostvarilo se i povećanje neoporezivog iznosa drugih nagrada, bonusa i dodataka. Evo nekih od povećanja za 2024. godinu:

  • Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada: U 2023. godini iznosila je 5,017 RSD, a u 2024. je povećana na 5,398 RSD. Ova naknada pokriva troškove zaposlenih za prevoz do posla i nazad.
  • Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada: Povećana sa 5.017 dinara u 2023. na 5.398 dinara u 2024. Odnosi se na refundaciju troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla, podstičući radnike da legalno prijavljuju troškove prevoza.
  • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji: Povećana je sa 3,012 RSD u 2023. na 3,241 RSD u 2024. Služi kao dnevna naknada zaposlenima za troškove tokom službenih putovanja unutar zemlje.
  • Naknada prevoza na službenom putovanju: U 2023. bila je 8,782 RSD, a u 2024. povećana na 9,449 RSD. Namenjena je pokrivanju troškova prevoza na službenim putovanjima.
  • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice: U 2023. iznosila je 50.173 RSD, a u 2024. povećana je na 53.986 RSD. Ovaj iznos se isplaćuje zaposlenima kao podrška u situacijama kada su oni sami ili članovi njihove porodice suočeni sa bolešću, potrebom za zdravstvenom rehabilitacijom ili invaliditetom, olakšavajući finansijski teret tih okolnosti.
  • Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića: U 2023. godini, ovaj iznos bio je 12.544 RSD, dok je za 2024. povećan na 13.497 RSD. Ova naknada predstavlja novčani poklon koji se daje deci zaposlenih za praznike, kao oblik priznanja i podrške porodicama zaposlenih.
  • Jubilarna nagrada zaposlenima: U 2023. godini iznosila je 25.085 RSD, a u 2024. godini povećana je na 26.991 RSD. Ova nagrada se dodeljuje zaposlenima kao priznanje za dugogodišnji rad i lojalnost kompaniji, obično pri dostizanju značajnih jubileja u trajanju radnog staža unutar iste organizacije.

Zaključak

Neoporezivi iznos zarade u Srbiji kontinuirano se povećava kao deo mera ekonomske politike usmerenih na sprečavanje inflacije i povećanje životnog standarda. Međutim, kada se realno izračuna, povećanje od 328,8 dinara mesečno, iako dobrodošlo, može se smatrati simboličnim u odnosu na šire ekonomske izazove sa kojima se građani suočavaju.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.