🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravne Vesti
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
Sep 4, 2023
-
4
minuta

Porez za Freelancere u 2023/2024: Kako Plaćati Porez kao Freelancer u Srbiji

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravne-vesti/porez-za-freelancere
Sadržaj:

Frilenseri će tokom 2023. godine imati mogućnost da izaberu jedan od dva dostupna modela oporezivanja prema svojim preferencijama. Oba modela će zahtevati kvartalno plaćanje poreza, ali važno je napomenuti da će frilenseri imati slobodu da svakog kvartala izaberu različiti model, bez obaveze da se pridržavaju istog modela oporezivanja tokom više kvartala zaredom.

Sada ćemo detaljnije opisati karakteristike oba modela:

Frilenseri porez 2023: Model A

 • Neoporezivi mesečni iznos: 32.000 RSD. (nije vezan za minimalac), kvartalno 96.000 RSD.
 • Nema normiranih troškova.
 • Osnovica za porez i doprinose dobija se tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzme trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda.
 • Na osnovicu se obračunavaju:
 1. Porez po stopi od 20%
 2. Zdravstveno po stopi od 10,3%.
 3. PIO po stopi od 24%*.

* Pri tome, minimalni mesečni iznos za uplatu za PIO je trenutno 7720 RSD kako bi se obezbedilo upisivanje punog staža za ceo taj mesec. To znači da se kvartalno plaća 23,160 RSD za PIO minimalno ili 24%* za iznose PIO veće od fiksnog.

Prvi model za operazivanje frilansera

Frilenseri porez 2023: Model B

 • Neoporezivi mesečni prihod je 19.300 RSD (nije vezan za minimalac), kvartalno 57.900 RSD.
 • Normirani troškovi iznose 34%.
 • Osnovica za porez i doprinose dobija se tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzmu normirani troškovi i trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda.
 • Na osnovicu se obračunavaju:
 1. Porez po stopi od 10%
 2. Zdravstveno po stopi od 10,3%.
 3. PIO po stopi od 24%*.

* Pri tome, minimalni mesečni iznos za uplatu za PIO je trenutno 7720 RSD kako bi se obezbedilo upisivanje punog staža za ceo taj mesec. To znači da se kvartalno plaća 23,160 RSD za PIO minimalno ili 24%* za iznose PIO veće od fiksnog.

Na osnovu pruženih informacija, lako možemo zaključiti da model A donosi više prednosti u situacijama kada frilenser ostvaruje niže prihode tokom kvartala. Međutim, kako prihodi frilensera rastu, model B postaje sve privlačniji i isplativiji izbor. Bitno je napomenuti da frilenseri koji u toku kvartala ne ostvare nikakav prihod neće biti obavezni da podnesu poresku prijavu.

Ako vas mrzi da računicu odradite sami, na ovom sajtu imate kalkulator koji će brzo i jednostavno to uraditi za vas: https://www.capernaum.rs/kalkulatori-za-frilensere/

Drugi model za operazivanje frilansera

Koje su izmene u odnosu na prošlu godinu?

Od 1. januara 2023. godine stupile su na snagu promene u Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ovde su glavne promene:

 1. Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje je smanjena sa 25% na 24%. 
 2. Neoporezivi iznos koji se koristi za izračunavanje osnovice za obračun poreza na zarade je povećan sa dosadašnjih 19.300,00 RSD na 21.712,00 RSD. Ovo znači da će radnici moći da zadrže više svog bruto prihoda pre nego što se obračuna porez na zarade. Takođe, planirano je dalje povećanje ovog iznosa za 1. januar 2024. godine.
 3. Od 1. januara 2023. godine, godišnji porez na dohodak građana se plaća putem sistema samooporezivanja. To znači da su obveznici ovog poreza (sva lica koja su tokom kalendarske godine ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom) dužni samostalno da izračunaju porez na svaki prihod koji premašuje iznos trostruke prosečne godišnje zarade, a zatim da podnesu poresku prijavu za taj izračunati porez.
 4. Frilenseri imaju slobodu da, prilikom podnošenja poreske prijave, izaberu model za utvrđivanje oporezivog prihoda prema svojim željama i potrebama. Ova fleksibilnost znači da mogu slobodno da prelaze iz jednog načina oporezivanja u drugi svaki kvartal. Ovo može dovesti do situacije u kojoj frilenseri, posebno oni koji ostvaruju promet samo u određenim kvartalima, mogu da iskoriste ovu "strategiju" kako bi izbegli ili smanjili plaćanje poreza i doprinosa u kvartalima kada imaju niže prihode.
Frilanseri imaju pravo da odaberu model za utvrđivanje oporezivog prihoda

Takođe, Zakoni i dalje ne pružaju preciznu definiciju frilensera, a prava koja su im garantovana zakonima obično su na nižem nivou u poređenju s pravima koja su dostupna osobama u redovnom radnom odnosu. Na primer, frilenseri i dalje nemaju pravo na bolovanje, što znači da nemaju zaštitu ako su bolesni i ne mogu raditi.

Što se tiče žena koje rade kao frilenseri, one takođe nisu obuhvaćene pravom na plaćeno porodiljsko odsustvo, što znači da ne dobijaju finansijsku podršku tokom porodiljskog perioda, što je pravo koje je dostupno ženama u redovnom radnom odnosu.

Pored toga, frilenserima često nije dozvoljeno sindikalno organizovanje kako bi zaštitili svoja radna prava i interese, što je pravo koje je često dostupno osobama zaposlenim u tradicionalnom radnom odnosu.

Sve ove razlike između frilensera i zaposlenih u redovnom radnom odnosu ukazuju na nedostatke u zakonodavstvu koji ne pružaju adekvatnu zaštitu i podršku frilenserima u njihovom radu i životu.

Kazne za nepodnošenje poreske prijave

Nepodnošenje ili kašnjenje u podnošenju poreske prijave, kao i izostanak obračuna, neplaćanje ili nepravilno plaćanje poreza, povlače za sobom određene kazne koje su definisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ali takođe i Krivičnim zakonikom.

Konkretno, ako ste frilenser i ne izvršite pravilno obračunavanje i plaćanje poreza ili ne podnesete poresku prijavu, predviđena je novčana kazna u iznosu od 30% do 100% iznosa poreskog duga koji je utvrdila poreska kontrola.

Poreski obveznik koji ne izvrši plaćanje poreza koji je naveden u poreskoj prijavi može biti kažnjen novčanom kaznom koja iznosi 50% od utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara.

Takođe, Krivični zakonik predviđa čak i zatvorske kazne u trajanju od jedne do pet godina, kao i novčane kazne za pojedince koji pokušavaju izbeći plaćanje poreza.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.