🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravne Vesti
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
Jan 6, 2024
-
5
minuta

Subvencije države majkama za kupovinu prvog stana ili kuće u 2024

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravne-vesti/subvencije-majkama-za-kupovinu-stana
Sadržaj:

U skladu sa kontinuiranim naporima da se unapredi podrška roditeljima i olakša podizanje dece, Vlada Republike Srbije je uvela značajne subvencije za majke u cilju rešavanja stambenog pitanja. Ovaj korak dolazi kao deo šireg spektra mera koje su usmerene ka pružanju finansijske podrške i stvaranju boljih životnih uslova za porodice. 

Stavljanjem majki u fokus ovog programa, država prepoznaje i naglašava ulogu koju majke igraju u odgajanju dece i formiranju stabilnog domaćinstva. Subvencije omogućavaju majkama da lakše dođu do prvog stana ili kuće, čime se doprinosi njihovoj finansijskoj sigurnosti i omogućava zdravije okruženje za rast i razvoj dece.

Cilj ovog članka je da razjasni proceduru korišćenja subvencija, uključujući potrebu za ugovorom ili predugovorom, posebno nakon prošlogodišnjeg nesporazuma kada su zahtevi s ugovorom prvo odbijeni a onda  naknadno prihvaćeni za refundaciju.

O kakvoj se subvenciji radi?

Ova subvencija je državna finansijska podrška namenjena majkama za kupovinu ili izgradnju prvog stana ili kuće. Pravo na subvenciju imaju majke čija su deca rođena nakon 1. januara 2022. godine. Novčana pomoć može iznositi do 20% vrednosti nekretnine, ali je ograničena na maksimum od 20.000 evra. Subvencija je usmerena na olakšavanje finansijskog tereta povezanog sa sticanjem nekretnine, čime se doprinosi stabilnosti i kvalitetu života porodica.

Subvencija se odnosi ne samo na kupovinu već izgrađenih objekata, već može biti primenjena i na izgradnju nove kuće. Dakle, porodice koje planiraju da izgrade kuću mogu takođe biti korisnici ovog programa, što pruža dodatnu fleksibilnost u odabiru stambenog rešenja.

Koje uslove moraju da ispune korisnici ove subvencije?

Subvencije države za kupovinu prvog stana ili kuće za majke imaju majke čija su deca rođena nakon 1. januara 2022. godine. U izuzetnim slučajevima, pravo na subvenciju može iskoristiti i otac, ukoliko je majka deteta preminula. Rok za podnošenje zahteva za subvenciju je počinje od dana rođenja deteta i traje do njegovog prvog rođendana.

Subvencije za kupovinu ili izgradnju prvog stana ili kuće dostupne su i majkama koje su strane državljanke, pod uslovom da ispunjavaju određene uslove

Da bi majka bila kvalifikovana za subvenciju, postoji nekoliko važnih uslova:

Prvi uslov je da majka kao podnosilac zahteva ne sme imati u svom vlasništvu nikakvu nekretninu. Kada je u pitanju imovinski status supruga ili vanbračnog partnera on može imati u svom posedu nekretninu ali jedino ako je stekao pre stupanja u bračnu ili vanbračnu zajednicu. U svakom slučaju, najbolji indikator da će zahtev za subvenciju biti odobren je ukoliko nijedan od supružnika u svojem vlasništvu ne poseduje nekretninu.

Drugi uslov je da ukupna zarada majke i partnera ne prelazi dvostruku vrednost prosečne zarade u srbiji. Pod prosečnom zaradom smatra se bruto visina plate, tj. zarada pre odbitka poreza. Na početku 2024 godini prosečna bruto zarada iznosi približno 120 000 dinara. Na osnovu ovog iznosa, ukupna zarada majke i partnera za pravo na subvenciju za kupovinu prvog stana ili kuće ne bi smela prelaziti dvostruki iznos prosečne zarade, što bi bilo približno 240.000 dinara.

Takođe, bitno je napomenuti da ukoliko se majka koja podnosi zahtev odluči za izgradnju nove kuće parcela na kojoj se kuća gradi takođe mora da se vodi na nju.

Procedura za dobijanje subvencije: koja je sve dokumentacija potrebna?

Prvi korak u procesu je prikupljanje potrebne dokumentacije, što u ovom slučaju može biti pomalo isrpljujuć i komplikovan poduhvat. Ova dokumentacija se razlikuje u zavisnosti od toga da li se zahtev podnosi za sredstva za učešće u izgradnji kuće, kupovinu kuće ili stana, ili za sufinansiranje kredita za kupovinu kuće ili stana.

Većina dokumenta se pribavljaju u mestu prebivališta podnosioca zahteva dok se neki mogu zahtevati i u mestu u kojem se nalazi nekretnina koja je predmet subvencije, kao što je izvod iz katastra o vlasništvu nekretnine.

Neka od dokumenata su zajedničke za sve tri situacije. To uključuje potvrdu o visini primanja majke i partnera (ako postoji) za prethodna tri meseca koja su prethodila mesecu u kojem se podnosi zahtev. Ovi dokazi treba da potvrde da su primanja niža od dve prosečne neto mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. 

Takođe, bitno je napomenuti da ukoliko majka na porodiljskom bolovanju u protekla tri meseca prima nižu zaradu, ta zarada je ona koja ulazi u prosek.

Među dokumenta koja zavise od situacije do situacije spadaju:

  • Za izgradnju kuće: Dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem se planira izgradnja i građevinska dozvola.
  • Za kupovinu kuće ili stana: Dokaz o vlasništvu prodavca nad nekretninom i kopija predugovora ili kupoprodajnog ugovora.
  • Za sufinansiranje kredita: Potrebni su dokumenti koji dokazuju vrednost procenjene nekretnine ili kupoprodajne cene utvrđene predugovorom ili ugovorom.
  • Dodatna dokumenta: Mnoge situacije su specifične i mogu zahtevati dodatna dokumenta, zato je najbolje da pošaljete upit na subvencijemajkama@minrzs.gov.rs

Dodatno, ako ste samohrana majka, potrebno je dostaviti dokaz o statusu jednoroditeljske porodice. Ovo može biti izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, ili drugi relevantni dokumenti koji dokazuju vaš status.

Nakon što prikupite svu potrebnu dokumentaciju, ona se zajedno sa obrazcem zahteva (NS majka stan 1 ili NS otac stan 2) dostavlja opštinskoj upravi na mestu prebivališta. Opštinska uprava formira predmet i prosleđuje ga Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kada prikupite i podnesete potrebnu dokumentaciju, lokalna samouprava ima rok od 30 dana da prosledi zahtev državnoj komisiji, koja ima još 30 dana da donese odluku.

Da li je u dokumentaciji za podnošenje potreban ugovor ili predugovor?

U vezi sa subvencijama za kupovinu prvog stana za majke u Srbiji, postojala je nejasnoća oko prihvatanja ugovora ili predugovora uz zahtev za subvenciju. Ranije, nekoliko majki je odbijeno zbog dostavljanja kupoprodajnog ugovora umesto predugovora. 

Novom uredbom, sada je omogućeno da majke koje su podnele ugovor ipak mogu dobiti subvenciju, ali moraju podneti novi zahtev. Takođe, postoji mogućnost da subvencija bude odobrena i za stanove u izgradnji, uz uslov postojanja predbeležbe u katastru. 

Međutim, i dalje postoji nejasnoća oko konkretnih dokumenata koje treba dostaviti za isplatu subvencije. Izmenom uredbe, proces bi trebao biti olakšan i ubrzan​​. Ono što je sigurno je da je najbolje o ovome misliti na vreme i sačiniti predugovor o kupoprodaji nekretnine kako bi ste imali najveće šanse da vam subvenciju i odobre.

Zaključak

Tokom 2023. godine, država Srbija je isplatila oko 3,5 miliona evra kao subvencije majkama za kupovinu prvog stana. 

Subvencije su varirale od 6.700 do 20.000 evra.

Od 602 nova predmeta, 415 je rešeno pozitivno. Ovo ukazuje na to da se veliki broj zahteva usvoji pa vas i mi ohrabrujemo da pokušate da ostvarite podršku države majkama u sticanju vlastitog doma. 

Ukoliko imate dodatna pitanja ili se osećate kao da ste nepravedno odbijeni prilikom zhateva za subvenciju, uvek možete potražiti stručno mišljenje i pravnu pomoć sa našeg online pravnog servisa.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.