🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Pravni okvir i medicinske smernice: Detaljan pregled uslova za prekid trudnoće u Srbiji
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
14/11/2023
-
4
minuta

Pravni okvir i medicinske smernice: Detaljan pregled uslova za prekid trudnoće u Srbiji

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/prekid-trudnoce-abortus
Sadržaj:

U savremenom društvu, pravo na prekid trudnoće predstavlja jedno od ključnih pitanja u domenu reproduktivnog zdravlja i ženskih prava. U Srbiji, ovo pravo je uređeno kroz niz pravnih i medicinskih propisa koji definišu uslove, procedure i ograničenja vezana za prekid trudnoće. Ovaj tekst pruža uvid u pravni okvir i medicinske smernice koje regulišu ovu oblast, osvetljavajući kako zakonske tako i etičke aspekte koji oblikuju odluke i pristupe u vezi sa prekidom trudnoće.

Ova oblast regulisana je Zakonom o postupku preikida trudnoće u zdravstvenim ustanovama

Pravo odluke

Prekid trudnoće u Srbiji temelji se na principu autonomije žene, čime se naglašava da je odluka o prekidu trudnoće isključivo pravo trudne žene. Ovaj zakon priznaje i štiti individualnu slobodu žene da donese odluku o sopstvenom telu i reproduktivnom zdravlju, bez pritiska ili prisile od strane drugih osoba, uključujući partnera ili roditelje. 

Dakle, zakon jasno navodi da se žena ne može prisiliti na prekid trudnoće, niti može biti sprečena u odluci da prekine trudnoću ako to sama želi. Izuzetak od ovog pravila su osobe mlađe od 16 godina i osobe bez poslovne sposobnosti. Zakon tada propisuje posebne uslove:

 • Za trudnice mlađe od 16 godina i osobe bez poslovne sposobnosti, zakon zahteva pisanu saglasnost roditelja ili staratelja. Ovo pravilo služi zaštiti maloletnika, ali i dalje poštuje osnovni princip autonomije žene.
 • U situacijama kada roditelji ili staratelji nisu dostupni, neophodno je dobiti saglasnost od nadležnog organa starateljstva.
zakon zahteva pismenu saglasnost roditelja za osobe ispod 16 godina

Vremenska i zdravstvena ograničenja u procedure abortusa

Prekid trudnoće u Srbiji predstavlja pravo žene koje je, iako neotuđivo, ograničeno određenim zdravstvenim i vremenskim uslovima. Ključno je razumeti da se abortus ne sme izvršiti ako postoji rizik da bi time moglo biti ozbiljno narušeno zdravlje ili ugrožen život žene. Imajući to u vidu, deseta nedelja trudnoće je prekretnica posle koje abortus više ne može biti izvršen sem u izuzetnim slučajevima. 

Uslovi za Prekid Trudnoće Posle 10. Nedelje:

Abortus nakon 10. nedelje trudnoće je dozvoljen samo pod određenim uslovima:

 • Medicinske Indikacije: Ako su medicinske indikacije takve da je prekid trudnoće neophodan za spasavanje života ili zdravlja žene.
 • Ozbiljni Nedostaci Pri Rođenju: Ako postoji naučno-medicinska verovatnoća da će dete biti rođeno sa teškim telesnim ili duševnim nedostacima.
 • Trudnoća Kao Rezultat Krivičnog Dela: U slučajevima gde je trudnoća nastala kao posledica krivičnog dela (npr. silovanje ili obljuba).

Odgovorna Tela za Donošenje Odluka:

Zavisno od stadijuma trudnoće, postoji različita tijela odgovorna za utvrđivanje uslova i dozvolu za prekid trudnoće:

 1. Do 10. Nedelje: Lekar specijalista akušerstva i ginekologije je odgovoran za odluku.
 2. Od 10. do 20. Nedelje: Odluku donosi konzilijum lekara odgovarajuće zdravstvene ustanove.
 3. Nakon 20. Nedelje: Odluku donosi etički odbor zdravstvene ustanove.

Postupak prekida trudnoće

Procedura prekida trudnoće u Srbiji je detaljno regulisana kako bi se osigurala sigurnost, etičnost i profesionalnost pristupa. Ova procedura se odvija kroz niz definisanih koraka, uz poštovanje zakonskih normi i medicinskih protokola.

Koraci Procedura:

 1. Inicijalni kontakt:
  • Žena koja želi da prekine trudnoću prvo se usmenim zahtevom obraća specijalisti akušerstva i ginekologije u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.
 2. Pismeni kontakt:
  • Nakon usmenog zahteva, potrebno je da trudnica podnese i pismeni zahtev za prekid trudnoće.
 3. Medicinska obrada
  • Lekar specijalista akušerstva i ginekologije ima niz dužnosti:
   1. Utvrditi Starost Trudnoće: Važan korak u određivanju daljih koraka i primenljivih procedura.
   2. Prikupiti Medicinske Podatke: Krvna grupa, RH faktor, i anamneza trudnice su neophodni za procenu mogućih rizika.
   3. Proceniti Zdravstvene Rizike: Važno je utvrditi da li prekid trudnoće može narušiti zdravlje žene ili ugroziti njen život.
   4. Informisati Ženu o Rizicima i Posledicama: Lekar ima obavezu da detaljno obavesti ženu o svim rizicima i posledicama povezanim sa prekidom trudnoće.
   5. Upoznati Ženu sa Alternativama: Informisanje o alternativnim metodama zaštite od neželjene trudnoće je takođe deo dužnosti lekara.

Proceduralna efikasnost i politika privatnosti

Politika Privatnosti:

Zaštita Podataka Pacijenata:

 • Čak i u slučajevima kada je osoba zdravstveno osigurana preko partnera ili roditelja, medicinske ustanove nemaju pravo da dele informacije iz zdravstvenog kartona bez eksplicitne dozvole pacijenta.

Diskrecija i Poverljivost:

Proceduralna Efikasnost:

 1. Odmah Po Ustanovljenoj Trudnoći:
  • Žene mogu da se raspitaju o abortusu i pristupe proceduri odmah nakon što utvrde trudnoću.
 2. Bez Prisile ili Pritiska:
  • Lekari su dužni da predlože različite opcije, ali ne smeju vršiti pritisak na pacijenta da odustane od abortusa.
 3. Pravo na Privatnost tokom Pregleda:
  • Pacijent ima pravo da zatraži da tokom pregleda ne vidi ultrazvučni snimak ili slike fetusa, ukoliko to ne želi.
 4. Minimalan Period Čekanja:
  • Procedura se odvija brzo, bez nepotrebnog odlaganja, čime se obezbeđuje da odluke žena budu realizovane u što kraćem vremenskom roku.

Finansijski aspekat abortusa

Abortus u Srbiji ne spada u procedure obuhvaćenu zdravstvenim osiguranjem, a cene se kreću:

 1. Troškovi u Državnim Institucijama:
  • U državnim medicinskim ustanovama, cena hirurškog abortusa se kreće oko 150 evra.
 2. Cene u Privatnim Ustanovama:
  • U privatnim klinikama, cene prekida trudnoće mogu biti više, dostižući čak i do 300 evra.
 1. Troškovi u Državnim Institucijama:
 • U državnim medicinskim ustanovama, cena hirurškog abortusa se kreće oko 150 evra.
 1. Cene u Privatnim Ustanovama:
 • U privatnim klinikama, cene prekida trudnoće mogu biti više, dostižući čak i do 300 evra.
Cena abortusa je izmedju 150 i 300 evra

Zaključak

Prekid trudnoće u Srbiji, sa oko 17 hiljada slučajeva godišnje, predstavlja važan i složen javnozdravstveni i socijalni fenomen. Ovaj broj ukazuje na značajnu potrebu za pristupom sigurnim i regulisanim medicinskim procedurama, kao i na važnost edukacije o reproduktivnom zdravlju i metodama kontracepcije. Državni pravni i medicinski okviri u Srbiji nastoje da osiguraju etičnost, bezbednost i dostupnost ovih usluga, balansirajući između prava i zdravlja žena.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.