🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Pravo na odbitak prethodnog poreza: Sve što građani treba da znaju
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
7/10/2023
-
4
minuta

Pravo na odbitak prethodnog poreza: Sve što građani treba da znaju

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/pravo-na-odbitak-prethodnog-poreza
Sadržaj:

Pravo na odbitak prethodnog poreza predstavlja osnovni mehanizam sistema poreza na dodatu vrednost (PDV). Evo šta građani treba da znaju o ovom pravu.

Osnove prava na odbitak prethodnog poreza

Kada preduzeće kupuje robu ili usluge, obično plaća PDV na tu nabavku, poznat kao "ulazni PDV". Kada isto to preduzeće prodaje robu ili usluge, naplaćuje PDV, poznat kao "izlazni PDV". Na kraju određenog poreskog perioda (npr. mesečno), preduzetnik može odbiti ulazni PDV koji je platio od izlaznog PDV-a koji duguje državi. To se naziva "Pravo na odbitak prethodnog poreza".

Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza

Da biste ostvarili pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, morate ispunjavati sledeće uslove:

Svrha nabavki: Nabavljena dobra i usluge u Srbiji ili iz uvoza, uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ekonomski deljive celine, moraju biti korišćeni ili planirani za upotrebu za:

 • Promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV-om.
 • Promet oslobođen plaćanja PDV-a prema članu 24. Zakona.
 • Promet izvršen u inostranstvu koji bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Srbiji.

Neophodna dokumentacija:

 • Račun izdat od strane drugog obveznika u prometu koji iskazuje iznos prethodnog poreza u skladu sa zakonom.
 • Dokumentacija o uvozu dobara koja prikazuje PDV, kao i potvrda da je taj PDV plaćen prilikom uvoza.
 • Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni u poreskom periodu kada se traži odbitak.

Šta je srazmerni odbitak prethodnog poreza?

Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza odnosi se na mogućnost obveznika poreza na dodatu vrednost (PDV) da odbije deo prethodno plaćenog PDV-a u zavisnosti od odnosa između prometa dobara i usluga koji omogućava odbitak PDV-a i ukupnog prometa.

U suštini, ako obveznik vrši i promet koji omogućava odbitak PDV-a i promet koji ne omogućava odbitak PDV-a, on ne može jednostavno odbiti sav prethodno plaćeni PDV. Umesto toga, koristi se procentualni odnos (srazmerni odbitak) da bi se utvrdilo koliko PDV-a može da odbije.

Evo pojednostavljenog objašnjenja:

 1. Srazmerni odbitak: Deo PDV-a koji ste prethodno platili i koji sada možete da odbijete kada podnesete svoju poresku prijavu.
 2. Kako se izračunava: Uzima se ukupna vrednost prometa gde možete odbiti PDV i deli se sa ukupnom vrednošću svih vaših transakcija (i onih gde možete i gde ne možete odbiti PDV). Rezultujući procenat se množi sa ukupnim PDV-om koji ste platili da bi se dobio iznos koji možete da odbijete.
 3. Ispravka: Na kraju godine, poreznici proveravaju da li ste tokom cele godine pravilno odbijali PDV. Ako ste odbili previše ili premalo, morate da napravite ispravku u poslednjem poreskom periodu te godine.
 4. Posebni slučajevi: Ako tek počinjete sa PDV aktivnošću ili prestajete sa njom, postoje posebna pravila za izračunavanje srazmernog odbitka.

eFakture i pravo na odbitak prethodnog poreza

Uvođenje elektronskih faktura, ili eFaktura, doneo je nove aspekte u kontekstu prava na odbitak prethodnog poreza. Važno je da se preduzeća upoznaju sa svim pravilima i regulativama vezanim za eFakture kako bi pravilno koristila svoje pravo na odbitak prethodnog poreza.

 1. Elektronska faktura se smatra računom po pitanju propisa o PDV. Ako je izdata u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju i sadrži sve potrebne podatke, može se koristiti za pravo na odbitak prethodnog poreza.
 2. Prihvatanje ili odbijanje eFakture: Primatelj eFakture ima obavezu da je prihvati ili odbije u roku od 15 dana. Ako je odbije, postoji dilema da li će moći da koristi pravo na odbitak prethodnog poreza po toj eFakturi. Prema nezvaničnom stavu Ministarstva finansija, obveznik nema pravo na odbitak poreza za odbijenu eFakturu.
 3. Podaci na eFakturi: Postoje određeni podaci koji trebaju biti navedeni na eFakturi, ali nisu obavezni za račun u smislu propisa o PDV. To može stvoriti konfuziju prilikom obrade poreza. Na primer, eFaktura treba da sadrži šifru i/ili naziv dobara/usluga. Međutim, za pravo na odbitak poreza, eFaktura treba da sadrži preciznu informaciju o vrsti dobara/usluga.
 4. Dvostruko izdavanje računa: U nekim slučajevima, obveznici su prvo izdali običan račun, a zatim elektronsku fakturu za isti promet. Ovo može izazvati komplikacije u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Sistem PDV-a i pravo na odbitak prethodnog poreza dizajnirani su da olakšaju preduzećima i smanje duplo oporezivanje. Kroz razumevanje ovog sistema, kao i novina poput eFaktura, preduzeća mogu osigurati da maksimalno iskoriste svoja prava i obaveze u skladu sa zakonom.

Uzimajući u obzir složenost teme i brojne promene u zakonodavstvu, preporučuje se da se obveznici konsultuju sa stručnjacima ili prate službene izvore informacija kako bi bili sigurni da postupaju u skladu sa zakonom.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.