🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Povrat PDV-a za stan
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
20/9/2023
-
7
minuta

Povrat PDV-a za stan

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/povrat-pdv-za-stan
Sadržaj:

Kupovina stana predstavlja  izazovan i stresan period u životu mnogih ljudi. Finansijski teret ovakvog izdataka može biti značajan, pa svaka olakšica može biti od velike pomoći. Povrat PDV-a za stan može biti dragocena mogućnost koja vam pomaže da ublažite taj teret ako kupujete svoju prvu nekretninu. 

Međutim, proces za ostvarivanje povrata PDV-a na stanu može biti komplikovan i zahteva temeljnu pripremu i poznavanje procedure. U ovom tekstu, istražićemo najvažnije aspekte vezane za povrat PDV-a za stan i pružiti vam korisne informacije kako biste se bolje upoznali s ovim postupkom.

Šta je povrat pdv-a za stan?

Porez na dodatu vrednost (PDV) je porez koji se primenjuje na različite faze proizvodnje, prodaje i uvoza roba i usluga. To znači da se svaki put kada kupite proizvod ili koristite uslugu, određeni deo tog iznosa ide u budžet Republike Srbije kao porez na potrošnju. Ovaj porez se primenjuje na gotovo sve proizvode i usluge u Srbiji, uključujući i kupovinu nekretnina, kao što su stanovi.

Kada kupujete nove stanove u novogradnji u Srbiji, obavezni ste da platite PDV od 10% na cenu stana. Ovo može biti značajan izdatak, posebno ako su cene po kvadratnom metru visoke.

Da bi pomogla i motivisala mlade kupce koji žele da kupe svoj prvi stan, Vlada Republike Srbije je od 2006. godine uvela subvenciju koja omogućava povrat PDV-a za stan.

Povrat PDV-a za stan znači da se određeni iznos PDV-a koji ste platili prilikom kupovine stana može vratiti vama kao kupcu. Ovo može značajno smanjiti ukupne troškove kupovine stana i olakšati pristup stambenom vlasništvu, a može se iskoristiti samo jednom u životu.

U suštini, ova mera ima za cilj da olakša mladim ljudima put do njihovog prvog vlastitog stana, čineći ga finansijski pristupačnijim.

povrat pdv-a za stan je namenjen za olakšavanje mladim ljudima put do njihovog prvog vlastitog stana

Koji su uslovi da ostvarite pravo na povrat pdv-a za stan?

U suštini, da biste ostvarili pravo na povrat PDV-a za kupovinu stana u Srbiji, morate da ispunite dva glavna uslova:

 • Morate biti punoletni državljanin Srbije sa prebivalištem u Srbiji.
 • Od 1. jula 2006. godine do danas, ne smete imati vlasništvo ili suvlasništvo nad stambenim objektom u Srbiji. Ovo mora biti vaš prvi stan.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove sledeće što treba da znate je da povrat pdv-a za stan važi samo u slučajevima kada je predmet kupovine stan u novogradnji, što znači da stan prethodno nije smeo da bude korišćen ili u prometu.

Takođe, investitor koji prodaje stan mora biti u sistemu PDV-a i da plati PDV na uloženi materijal i usluge kako bi se omogućio povrat PDV-a za kupce stana.

Pre kupovine treba pažljivo da razmotrite situaciju kako bi ste osigurali pravo na povrat pdv-a za stan.

Morate biti punoletni državljanin Srbije sa prebivalištem u Srbiji kako bi mogli dobiti povrat PDV-a za stan

Koliki može biti iznos povrata pdv-a za stan?

Maksimalni iznos refundacije pdv-a nije tačno određen. Ono što jeste određeno je maksimalna površina na koju se povrat pdv-a za stan može ostvariti. Ta površina iznosi  40 m2 , i može se povećati za  15 m2  po svakom dodatnom članu domaćinstva koji ispunjava uslove za povrat pdv-a za stan.

Ilustrovaćemo to kroz primer:

Ako tročlana porodica kupuje stan od 80 kvadrata po ceni od 2000 eur za kvadrat (sa uračunatim porezom) , ostvariće pravo na povraćaj pdv-a na površinu od 70 kvadrata, tj 40 mplus dodatnih 30 m2   za druga dva člana domaćinstva. PDV na kupovinu stana iznosi 10%, to znači da će u ovom slučaju povrat pdv-a za stan iznositi 14 000 eura.

Matematika je u ovom slučaju prilično jednostavna, ali prijavljivanje članova domaćinstva zahteva dodatnu dokumentaiju.U suštini, da biste ostvarili pravo na povrat PDV-a za kupovinu stana u Srbiji, morate da ispunite dva glavna uslova:

 • Morate biti punoletni državljanin Srbije sa prebivalištem u Srbiji.
 • Od 1. jula 2006. godine do danas, ne smete imati vlasništvo ili suvlasništvo nad stambenim objektom u Srbiji. Ovo mora biti vaš prvi stan.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove sledeće što treba da znate je da povrat pdv-a za stan važi samo u slučajevima kada je predmet kupovine stan u novogradnji, što znači da stan prethodno nije smeo da bude korišćen ili u prometu.

Takođe, investitor koji prodaje stan mora biti u sistemu PDV-a i da plati PDV na uloženi materijal i usluge kako bi se omogućio povrat PDV-a za kupce stana.

Pre kupovine treba pažljivo da razmotrite situaciju kako bi ste osigurali pravo na povrat pdv-a za stan.

iznos povrata pdv-a za stan može izsiti do 14,000 eura

Koja je potrebna dokumentacija pri povratu pdv-a za stan?

Prikupljanje sve potrebne dokumentacije kako bi se ostvario povrat pdv-a za stan može biti izazovan zadatak. Dokumentacija je prilično obimna a lista koju ćemo vam sada prikazati služi pre svega kao smernica i preporučuje se da se pri kompletiranju dokumentacije konsultujete sa stručnim licem, jer poreska uprava može tražiti dodatnu dokumentaciju prema svojim zahtevima. Takođe naznačićemo u kojim slučajevima dokument treba da bude overen i originalni primerak.

 1. Izjava na obrascu IKPS PDV da se nabavlja prvi stan – Original i overeno
 2. Uverenje da niste bili vlasnik ili dužnik poreza na nepokretnosti od 1. jula 2006. do dana podnošenja zahteva, iz Uprave prihoda svih opština gde ste bili prijavljeni - Overeno
 3. Očitana lična karta sa overom.
 4. Konačni račun ili faktura sa prikazanim obračunatim PDV-om - Original
 5. Popunjen obrazac zahteva za refundaciju (RFN) - Original
 6. Dokument kojim MUP potvrđuje prebivališta od 1. jula 2006. do dana podnošenja zahteva 
 7. Kopija kartice vašeg bankovnog računa.
 8. Izvod iz knjige rođenih i potvrda o državljanstvu – Originali
 9. Uverenje o prebivalištu - Original
 10. Potvrda iz katastra da trenutno ne posedujete drugu nepokretnost - Overeno
 11. Zahtev za povrat PDV-a (podnosi se poreskoj upravi prema mestu prodavca).
 12. Ugovor o kupoprodaji stana i potvrda prodavca da ste isplatili cenu - Overeno
 13. Zapisnik o primopredaji stana - Original
 14. Pečatiran izvod iz banke koji potvrđuje uplatu iznosa cene sa PDV-om ili najmanje iznos PDV-a u propisanim slučajevima - Kopija
 15. Broj bankovnog računa prodavca.
 16. Dodatna dokumentacija prodavca, kao što su rešenje o odobrenju gradnje, upotrebna dozvola, ugovor o zajedničkoj gradnji itd – Kopije

Takođe, za dobijanje povrata PDV-a za stan je potrebno da se pruži kompletna dokumentacija koja potvrđuje ukupnu vrednost kupoprodaje, uključujući i PDV. Ako se stan kupuje na više godišnjih rata, potrebno je da imate celokupan račun na kojem je jasno prikazana ukupna vrednost stana, ukupan iznos PDV-a i potvrda o svim uplatama, uključujući i svaku pojedinačnu ratu.

Kako ostvariti dodatni povrat pdv-a za stan po članu domaćinstva?

Napomenuli smo da refundacija pdv-a kupcu prvog stana može biti povećana za 15mpo svakom dodatnom članu koji ostvaruje ovo pravo.

Da biste ostvarili povrat PDV-a za članove porodičnog domaćinstva koji žive s vama, morate priložiti sličnu dokumentaciju kao za sebe. Potrebno je dokazati da su članovi vaše porodice, da zajedno živite na istoj adresi u trenutku kupovine stana, i da nisu bili vlasnici nepokretnosti od sredine 2006. godine do danas. Evo uobičajene dokumentacije koja se često zahteva:

 1. Za supružnike: Izvod iz matične knjige venčanih.
 2. Za decu: Izvod iz matične knjige rođenih.
 3. Potvrda MUP-a o svim prebivalištima člana.
 4. Izvod iz lista državljana.
 5. Očitana lična karta (overeno).
 6. Uverenje da lice nije bilo vlasnik nepokretnosti od 1. jula 2006. pa do dana podnošenja zahteva, iz svih opština gde je član bio prijavljen.

Članovi porodičnog domaćinstva obuhvataju sve osobe koje žive na istoj adresi sa vama u zajednici života, zajednici trošenja i privređivanja. Ova zajednica se obično prekida u slučaju razvoda braka.

Propisano je da članovi domaćinstva mogu biti: vaša deca, supružnik, vaši roditelji, vaši usvojenici ili usvojitelji, roditelji ili deca vašeg supružnika, supružnikovi usvojenici ili usvojitelji.

Bitno je napomenuti da svaki član porodice koji bude registrovan kao suvlasnik nekretnine gubi pravo da u budućnosti iskoristi pravo na povrat pdv-a za stan budući da se ovo pravo može iskoristiti samo jednom životu.

Maloletna deca koja su prijavljena kao članovi domaćinstva radi dobijanja povrata pdv-a za stan po povećanoj kvadraturi zadržavaju opciju da iskoriste ovo pravo kasnije u životu.

Povrat poreza sa stan koji nije novogradnja

Kada kupujete stan koji nije novogradnja ili koji je već bio u vlasništvu fizičkog lica, PDV se uopšte ne plaća, što znači da nema mogućnosti za povrat PDV-a, čak i ako je u pitanju vaš prvi stan. Umesto PDV-a, postoji obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, koji je manji (u 2024. godini iznosi 2.5% od vrednosti stana). U takvim slučajevima, kupac prvog stana može tražiti oslobođenje od ovog poreza uz sakupljanje odgovarajuće dokumentacije.

Za stanove koje nisu novogradnja se ne plaća PDV

Rok za podnošenje zahteva za povrat pdv-a

Iako zakonom nije tačno određen rok za podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a, preporučljivo je da se zahtev predaje Poreskoj upravi u roku od 30 dana od datuma primopredaje stana. Ovo će olakšati proces i pomoći u bržem rešavanju zahteva.

Zakonski rok za obradu zahteva iznosi 30 dana, a rok za povrat PDV-a nakon odobrenja zahteva je 15 dana. Međutim, iskustva ljudi koji su podneli zahtev pokazuju da proces može da potraje duže. Zbog toga, treba imati strpljenja i, ako je potrebno, kontaktirati poresku upravu kako biste proverili status svog zahteva i osigurali da je sve u redu.

Jedan od razloga oduženja procesa može biti i sumnja poreske uprave prema adekvatnosti iznosa kupoprodaje stana. Poreski organi prate da li kupoprodajna cena odgovara tržišnoj vrednosti stana. Ako cena nije realna, mogu revidirati iznos poreza i povrata. U nedostatku podataka, mogu poslati poresku komisiju za procenu. Ako nisu ispunjeni uslovi ili dokumentacija nije kompletna, zahtev se može odbiti ili tražiti dopuna.

Zbog obima dokumentacije preporučljivo je sve proveriti čak i pre same kupovine stana, pogotovo kako bi ste se osigurali da prodavac takođe ispunjava sve uslove koji su neophodni za povrat pdv-a za stan.

Dodatno, osim kontaktiranja nadležne poreske službe, možete proveriti status vašeg zahteva i putem internet portala ili aplikacije ePorezi.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.