🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Zakonski okviri prodaje preko interneta: šta treba da znate o online trgovini
Mitar Radeka
Mitar Radeka
29/2/2024
-
6
minuta

Zakonski okviri prodaje preko interneta: šta treba da znate o online trgovini

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/online-prodaja-sve-sto-treba-da-znate
Sadržaj:

Digitalna transformacija i e-trgovina su ubrzano rasle u poslednjim godinama, menjajući tržišne uslove i ponašanje potrošača. E-trgovina je doživela značajan rast, sa porastom učešća u globalnoj maloprodaji. Potrošači se sve više okreću online kupovini, što je posebno izraženo u zemljama sa brzim prihvatanjem e-trgovine.

Ovaj trend prema digitalnoj konzumaciji verovatno je trajna promena u načinu na koji ljudi kupuju i prodaju. Dok digitalna trgovina nudi ogromne mogućnosti za rast i inovacije, postoji i potreba za razumevanjem i navigacijom kroz kompleksne zakonske okvire.

Ovaj članak će detaljno razmotriti zakonske aspekte online trgovine. Cilj je da se pruži vodič za online prodavce i kupce, kako bi se osiguralo da online poslovanje bude uspešno i u skladu sa zakonom.

Zakonski okviri online trgovine

Kada razmišljate o pokretanju online trgovine, prvi korak je odluka o pravnom obliku vašeg poslovanja. Opcije su različite i uključuju preduzetništvo, što je jednostavan i ekonomičan izbor, ali nosi sa sobom ličnu odgovornost za obaveze firme. 

S druge strane, društvo s ograničenom odgovornošću (DOO) nudi ograničenje odgovornosti na imovinu firme, ali dolazi sa složenijim i skupljim procesom registracije. 

Vaš izbor treba da se zasniva na faktorima kao što su željeni nivo rizika, potreba za finansiranjem i kompleksnost upravljanja vašim poslovanjem.

Za pokretanje online trgovine mogu biti potrebne razne licence i dozvole, u zavisnosti od vrste poslovanja i lokacije. Ovo uključuje osnovne poslovne dozvole, licence specifične za određene delatnosti (kao što je prodaja alkohola ili duvanskih proizvoda) i dozvole za zaštitu podataka, ukoliko se prikupljaju ili obrađuju lični podaci kupaca.

Poreske obaveze su takođe važan aspekt vođenja online trgovine. To obuhvata porez na dohodak od firme, porez na dodatu vrednost (PDV) za prodaju u zemljama EU, te porez na promet u nekim zemljama. Kompleksnost poreznih obaveza zahteva savetovanje sa računovođom ili poreznim savetnikom.

Vođenje poslovnih knjiga je obavezno i uključuje evidenciju o prihodima i rashodima, kao i dokumentaciju o svim poslovnim transakcijama. Ovo je ključno za praćenje finansijskog stanja vaše firme i ispunjavanje poreznih obaveza.

Na kraju, važno je zaštititi vašu intelektualnu imovinu, uključujući autorska prava, robne znakove i patente. Ovo osigurava ekskluzivnost nad vašim kreativnim radom i inovacijama, sprečavajući neovlašćeno korišćenje od strane trećih lica.

Ukratko, osnivanje online trgovine zahteva pažljivo razmatranje pravnog oblika poslovanja, pribavljanje potrebnih licenci i dozvola, upravljanje poreznim obavezama, vođenje detaljnih poslovnih knjiga i zaštitu intelektualne imovine. Svaki od ovih aspekata igra ključnu ulogu u uspešnom i legalnom vođenju online trgovine.

Prodaja preko društvenih mreža

Prodaja preko društvenih mreža kao što su Instagram, Facebook ili platformi poput KupujemProdajem u Srbiji podleže određenim zakonskim regulativama koje treba pratiti kako bi prodaja bila legalna.

Zakon o elektronskoj trgovini, koji je stupio na snagu sredinom 2019. godine, i Zakon o zaštiti potrošača doneli su nova pravila za online prodaju, ali mnogi prodavci, uključujući i one na društvenim mrežama, nisu bili dovoljno informisani o ovim pravilima.

To je dovelo do povećanja broja prodavnica na Instagramu i Facebooku, gde su neki prodavci počeli da registruju svoje poslovanje kako bi postali legalni, dok su drugi ostali u "sivoj zoni"

Prema novom Zakonu o elektronskoj trgovini, cene moraju biti jasno istaknute, a ukoliko trgovac posluje i van granica Srbije, cene mogu biti istaknute i u stranoj valuti, uz obavezu da cene prvo budu prikazane u dinarima za potrošače koji pristupaju iz Srbije. Takođe, obavezno je naglasiti da su u cenu uključeni PDV i troškovi isporuke​​.

Prodaja preko društvenih mreža nije eksplicitno regulisana zakonima, ali se na nju primenjuju opšta pravila o elektronskoj trgovini. To znači da svaki oblik e-prodaje, uključujući prodaju preko društvenih mreža, mora da ispunjava određene zakonske uslove. 

Problem može nastati zbog dizajna i strukture društvenih mreža koje mogu otežati jasnu komunikaciju o uslovima prodaje i pravima potrošača. Ipak, direktna komunikacija između kupca i prodavca preko elektronskih poruka ili telefonskih razgovora može olakšati usaglašavanje uslova prodaje.

Zakon dopušta određene izuzetke za prodaju koja se dogovara direktno komunikacijom, čime se omogućava fleksibilniji pristup e-trgovini. Komercijalne poruke moraju biti jasno prepoznatljive i razlikovati se od ostalih sadržaja, a prodavac mora jasno istaknuti svoje podatke i uslove prodaje. Prodaja preko društvenih mreža smatra se legalnom ukoliko su ispunjeni svi relevantni zakonski zahtevi.

Kako legalno da vodite prodaju preko društvenih mreža?

Da biste legalno vodili prodaju na društvenim mrežama u Srbiji, potrebno je prvo da registrujete svoje poslovanje kao preduzetnik ili pravno lice preko Agencije za privredne registre (APR). Potrebno je da se pridržavate zakona o elektronskoj trgovini, što uključuje jasno isticanje uslova prodaje, cena, prava potrošača na odustanak i procesa reklamacije. 

Obavezni ste da izdajete račune za svaku prodaju i vodite detaljnu evidenciju o transakcijama. Takođe, morate da se pridržavate zakona o zaštiti podataka ukoliko prikupljate lične podatke kupaca. Važno je da redovno pratite promene u zakonodavstvu kako biste osigurali da vaše poslovanje ostane u skladu sa svim relevantnim zakonskim obavezama.

Online trgovina između fizičih lica

Kada kupujete ili prodajete polovne stvari preko platformi poput KupujemProdajem (KP) u Srbiji, često su u pitanju transakcije između fizičkih lica, gde formalno izdavanje računa nije uobičajena praksa. Ipak, važno je imati na umu da iako je trgovina među fizičkim licima na takvim platformama dozvoljena, treba biti oprezan kako biste se osigurali da sve transakcije budu u skladu sa zakonom.

  1. Porezi i prijave: Ako se prodaja određenih polovnih stvari obavlja često i sa namerom ostvarivanja dobiti, može se smatrati obavljanjem delatnosti, što zahteva registraciju i eventualno plaćanje poreza. U tom slučaju, trebalo bi da se konsultujete sa Poreskom upravom.
  2. Zaštita potrošača: Iako transakcije na platformama poput KP često podrazumevaju prodaju "kako je viđeno", važno je biti transparentan o stanju i karakteristikama predmeta koji se prodaje kako bi se izbegli eventualni sporovi.
  3. Autentičnost i legalnost robe: Potrudite se da proverite i obezbedite da su svi predmeti koje prodajete autentični i da ne krše zakone o intelektualnoj svojini ili druga regulatorna ograničenja.

Zaštita potrošača funkcioniše i u online trgovini

Iako online trgovina nudi brojne pogodnosti, poput većeg izbora i lakše dostupnosti proizvoda, ona takođe predstavlja izazove u pogledu transparentnosti, autentičnosti proizvoda i zaštite ličnih podataka potrošača.

Pravni mehanizmi koji štite potrošače online uključuju Zakon o zaštiti potrošača koji se primenjuje i na online kupovinu, omogućavajući potrošačima da ostvare svoja prava kao što su pravo na informaciju, pravo na reklamaciju i pravo na odustanak od kupovine u određenom roku. Potrošači mogu svoja prava braniti putem direktnih reklamacija prodavcima, obraćanjem nacionalnim telima za zaštitu potrošača ili putem sudskih postupaka.

Online trgovci moraju da obezbede jasne i transparentne informacije o proizvodima, uslovima prodaje, kao i o pravima potrošača u skladu sa zakonodavstvom. Takođe, od suštinskog je značaja da se poštuju pravila o zaštiti podataka, s obzirom na to da online prodaja često podrazumeva obradu ličnih podataka kupaca.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.