🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Sve što treba da znate o zaštiti prava potrošača
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
4/11/2023
-
6
minuta

Sve što treba da znate o zaštiti prava potrošača

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/zakon-o-zastiti-potrosaca
Sadržaj:

U svakodnevnom životu, često donosimo odluke o kupovini različitih proizvoda i usluga. Dok biramo namirnice u prodavnici, naručujemo usluge preko interneta ili investiramo u veće kupovine poput tehnike, postupamo kao potrošači. No, koliko zapravo razumemo svoje pozicije i prava u ovom procesu? 

Pre nego što se detaljnije upustimo u ovu temu, počnimo sa osnovnom definicijom: šta je to potrošač? Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji definiše potrošača kao fizičko lice koje proizvod ili uslugu kupuje radi zadovoljenja svojih ličnih potreba, a ne radi obavljanja neke profesionalne delatnosti. 

Značaj razumevanja svojih prava i dužnosti u ulozi potrošača je velik, jer se time štite individualni interesi, ali i doprinosi boljem funkcionisanju tržišta. Stoga je zaista bitno biti informisan na modernom tržištu koje je sve kompleksnije i dinamičnije.

Vaša osnovna prava kao potrošača:

Svaki potrošač treba da bude svestan svojih osnovnih prava prilikom kupovine roba ili usluga. Ova prava su postavljena da zaštite interese potrošača i obezbede mu uslove da bezbedno učestvuje u robnoj razmeni. Evo šta građani Srbije treba da znaju o svojim potrošačkim pravima:

  • Zadovoljavanje osnovnih potreba: Svaki potrošač ima pravo na pristup osnovnim dobrima i uslugama, kao što su hrana, odeća, obuća, stambeni prostor, obrazovanje i zdravstvena zaštita.
  • Bezbednost: Potrošači zaslužuju da budu zaštićeni od proizvoda ili usluga koji mogu biti štetni za njihovu dobrobit, imovinu ili okolinu.
  • Obaveštenost: Svaki potrošač ima pravo na tačne i jasne informacije o proizvodima i uslugama kako bi mogao doneti informisanu odluku o kupovini.
  • Izbor: Tržište treba da nudi različite opcije proizvoda i usluga po pristojnim cenama i kvalitetu, omogućavajući potrošačima slobodu izbora.
  • Učešće: Potrošači imaju pravo da se njihovi interesi čuju i zastupaju, posebno kroz udruženja koja se bave zaštitom potrošača.
  • Pravna zaštita: Ako potrošač oseća da su mu prava prekršena, ima pravo na zakonsku zaštitu i potencijalnu naknadu štete koju mu je trgovac nanio.
  • Edukacija: Znanje je moć. Potrošači treba da budu obavešteni i edukovani o svojim pravima i odgovornostima, kao i o načinima kako da naprave najbolji izbor prilikom kupovine.
  • Zdrava životna sredina: Svaki potrošač ima pravo da živi i radi u okolini koja nije štetna za njegovo zdravlje, kao i da bude informisan o stanju životne sredine.
potrošač treba da bude edukovan kako bi bio zaštićen za vreme trgovine

Odgovornost i obaveze trgovaca prema Zakonu o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji jasno definiše odgovornosti i obaveze trgovaca prema potrošačima. Ove odredbe su postavljene kako bi se osiguralo da se prava potrošača poštuju i da se svaka transakcija odvija transparentno i pošteno.

Odgovornost trgovca: Trgovac ima jasnu dužnost da obezbedi ispravan i kvalitetan proizvod ili uslugu. Svaki proizvod mora biti tačno opisan, a trgovac je dužan da pruži sve relevantne informacije o proizvodu ili usluzi. Ukoliko trgovac ne ispoštuje ove odredbe, dužan je da ispravi situaciju na način koji je u najboljem interesu potrošača.

Nefer poslovne prakse: Zakon o zaštiti potrošača izričito zabranjuje obmanjujuće reklame, skriveni troškovi ili agresivne metode prodaje. Takve prakse su nepoštene i trgovci koji ih koriste mogu biti kažnjeni. Kao potrošač, ukoliko se susretnete sa ovakvim praksama, imate pravo da tražite odštetu.

Garancije i reklamacije: Ako proizvod koji ste kupili nije u skladu s ugovorom ili ne ispunjava očekivane standarde kvaliteta, imate pravo da tražite ispravku. To može uključivati popravku, zamenu proizvoda, povraćaj novca ili smanjenje cene. Takođe, ako proizvod ima garanciju, trgovac je obavezan da obezbedi besplatnu popravku ili zamenu u garantnom roku.

Poznavanje ovih prava i obaveza omogućava potrošačima da budu sigurni u svoje odluke prilikom kupovine i da znaju kako da postupe u situacijama kada se njihova prava prekrše.

zamena proizvoda u skladu sa arancijom

Kupovina na daljinu:

U eri digitalizacije, sve više ljudi se odlučuje za kupovinu proizvoda i usluga na daljinu, bilo putem internetskih platformi, telefonskih poziva ili drugih sredstava komunikacije bez fizičkog prisustva u prodajnom objektu. Zbog specifičnosti ovakvog načina trgovine, Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji postavlja posebne odredbe kako bi se osiguralo da prava potrošača budu zaštićena i u ovom segmentu tržišta.

Pravo na informacije: Trgovac je obavezan da potrošaču pruži detaljne informacije o proizvodu ili usluzi pre zaključenja ugovora. To uključuje cenu, karakteristike proizvoda, troškove dostave, način plaćanja i druge bitne informacije koje bi mogle uticati na odluku potrošača.

Pravo na odustajanje: Jedno od ključnih prava koje Zakon o zaštiti potrošača pruža kada je u pitanju kupovina na daljinu jeste pravo na odustajanje od ugovora bez navođenja razloga. Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada je proizvod isporučen. Ukoliko se odluči za odustajanje, potrošaču mora biti vraćen pun iznos koji je platio, uključujući i troškove dostave.

Obaveza vraćanja proizvoda: Ako potrošač odluči da iskoristi svoje pravo na odustajanje, dužan je da proizvod vrati trgovcu u roku koji je naveden u ugovoru, a koji ne sme biti kraći od 14 dana. Proizvod treba biti vraćen u originalnom stanju, bez vidljivih znakova korišćenja.

Izuzeci od prava na odustajanje: Postoje određeni proizvodi i usluge za koje pravo na odustajanje ne važi. To su, na primer, digitalni sadržaji koji nisu isporučeni na materijalnom nosaču (npr. muzika ili softver koji se preuzima), roba koja je prilagođena specifičnim potrebama potrošača ili lako kvarljive robe.

Odgovornost za oštećenja: Ukoliko proizvod koji je kupljen na daljinu prilikom dostave doživi oštećenja, odgovornost leži na trgovcu. Potrošač ima pravo da traži zamenu ili povraćaj novca.

trgovci su odgovorni za oštećenja proizvoda ukoliko vršite kupovinu udaljenim putem

Kako zaštiti svoja prava? 

Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji pruža niz mehanizama i postupaka koji služe da štite prava i interese potrošača. Evo detaljnog vodiča o tome kako da postupate ukoliko smatrate da su vam prava kao potrošaču prekršena:

1. Direktna reklamacija trgovcu: Ako niste zadovoljni proizvodom ili uslugom, prvo što treba da uradite jeste da se obratite trgovcu s reklamacijom. Zakon propisuje da trgovac mora da primi reklamaciju i da o njoj odluči u zakonom predviđenom roku. Obavezno čuvajte kopiju računa i bilo koju drugu dokumentaciju koja može biti korisna.

2. Pomoć udruženja potrošača: U Srbiji postoji više udruženja koja se bave zaštitom prava potrošača. Ako imate problem s trgovcem, možete se obratiti nekom od udruženja za pomoć, savet ili čak pravnu podršku.

3. Medijacija: Ako ne možete da rešite problem direktno s trgovcem, možete se odlučiti za medijaciju. To je postupak u kojem neutralna treća strana pomaže u rešavanju spora između trgovca i potrošača.

4. Pokretanje sudske tužbe: Ukoliko niste zadovoljni rešenjem koje vam je trgovac ponudio ili ako trgovac ignoriše vašu reklamaciju, imate pravo da pokrenete sudski postupak protiv njega.

5. Inspekcijski nadzor: Ako smatrate da trgovac krši Zakon o zaštiti potrošača ili druge propise, možete se obratiti tržišnoj inspekciji ili drugim nadležnim organima koji vrše nadzor nad trgovcima.

6. Edukacija: Informisanje o svojim pravima je ključno. Redovno pratite izmene Zakona o zaštiti potrošača, kao i savete udruženja potrošača. Informacije su vaše najjače oružje.

Prava potrošača su važna i svaki potrošač treba da bude upoznat sa svojim pravima i obavezama. Ako ste dobro informisani, ne samo da ćete biti u mogućnosti da zaštitite sebe i svoju porodicu, već ćete i doprineti boljem i transparentnijem tržištu za sve nas. Zakon o zaštiti potrošača pruža jasne smernice i mehanizme kako da postupate ukoliko su vam prava ugrožena, stoga se oslonite na njega u svim situacijama kada smatrate da je to potrebno.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.