Pravni Saveti i Informacije
Kako sastaviti testament da bi se izbegli nasledni sporovi?
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
20/2/2024
-
3
minuta

Kako sastaviti testament da bi se izbegli nasledni sporovi?

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/validnost-testamenta
Sadržaj:

Bez jasno sastavljenog testamenta, mogući su nasledni sporovi, što može dovesti do dugotrajnih sudskih bitaka među članovima porodice, uzrokujući ne samo finansijske, već i emocionalne troškove. Stoga je razumevanje kako pravilno sastaviti testament bitn za očuvanje porodičnog mira i osiguranje da vaša imovina bude raspodeljena prema vašim pravim namerama.

Kako se sve može osporiti testament?

Testament na sudu mogu osporavati naslednici koji nisu zadovoljeni sadržajem testamenta, posebno ukoliko smatraju da zaveštalac u trenutku sastavljanja testamenta nije bio mentalno sposoban. Ovo uključuje zakonske naslednike koji su potencijalno oštećeni sadržajem testamenta.

Testament može biti osporen iz nekoliko razloga:

 • Sposobnost zaveštalca: Ako postoji sumnja da zaveštalac nije bio mentalno sposoban u trenutku sastavljanja testamenta.
 • Nepoštovanje nužnog dela nasledstva:Ukoliko testament nije ispoštovao nužni deo nekih od naslednika
 • Pravilnost sastavljanja: Ako testament nije sastavljen u skladu sa zakonskim zahtevima, kao što su prisustvo svedoka ili određeni oblik dokumenta.
 • Prisila ili manipulacija: Ako postoji dokaz da je zaveštalac bio pod prisilom ili manipulacijom prilikom sastavljanja testamenta.
 • Autentičnost potpisa: Ako postoji sumnja u autentičnost potpisa zaveštalca.
Autentični potpis

Kako da ispoštujete sve procedure za sastavljanje testamenta?

Da biste osigurali da testament ne može biti osporen na sudu u Srbiji, potrebno je obratiti pažnju na sledeće korake:

 • Zaveštajna sposobnost: Osoba koja sačinjava testament mora biti sposobna za rasuđivanje u trenutku sačinjavanja testamenta. Ovo uključuje osobe starije od 15 godina koje nisu sudskom odlukom lišene poslovne sposobnosti. Testament može biti osporen ukoliko postoji dokaz da je zaveštalac bio nesposoban za rasuđivanje zbog bolesti, kao što je demencija​​​​.
 • Mane volje: Testament može biti osporen ukoliko je sačinjen pod prisilom, pretnjom, prevaram ili u zabludi. Važno je da se zaveštalac slobodno izrazi bez spoljnih pritisaka ili obmane​​.
 • Formalni uslovi: Testament mora biti sačinjen u obliku koji zakon propisuje. Postoje različite forme testamenata, uključujući svojeručni testament, vojni testament, međunarodni testament i usmeni testament u izuzetnim okolnostima​​​​.
 • Svedoci: Preporučuje se da testament bude sačinjen pred svedocima, kako bi se smanjile šanse da drugi naslednici ospore testament na sudu​​.
 • Psihijatrijski pregled: Savetuje se da se pre sačinjavanja testamenta obavi psihijatrijski pregled kako bi se dokumentovala sposobnost za rasuđivanje zaveštalca. Ovo može poslužiti kao dokaz na sudu u slučaju osporavanja testamenta​​.
 • Vreme sačinjavanja: Važno je odabrati pravo vreme za sačinjavanje testamenta, najbolje dok je zaveštalac u dobrom mentalnom stanju. Testament može biti opozvan ili izmenjen u bilo kojem trenutku, sve dok zaveštalac ima sposobnost za rasuđivanje​​.
 • Profesionalna pomoć: Razmotrite angažovanje advokata ili notara za sačinjavanje testamenta kako biste osigurali da su svi zakonski uslovi ispunjeni i da se smanji rizik od osporavanja​​.

Ako zaveštalac izgubi sposobnost rasuđivanja nakon sačinjenja testamenta, to ne utiče na njegovu punovažnost, osim ako se ne promene okolnosti koje su bile ključna motivacija za sačinjavanje testamenta. U tom slučaju, sud može staviti van snage pojedine odredbe ili celokupni testament, ako zaveštalac nije mogao to učiniti zbog gubitka sposobnosti za rasuđivanje​​.

Ukoliko dođe do osporavanja testamenta, sud neće samoinicijativno proveravati valjanost testamenta, već to čini samo na zahtev zainteresovanog lica koje ima pravni interes. Rokovi za podnošenje zahteva za poništavanje testamenta zavise od razloga osporavanja, i kreću se od jedne do deset godina od saznanja za postojanje razloga osporavanja, odnosno od proglašenja zaveštanja​​.

Rasmotrite dobijanje profesionalne pomoći

Kako da sprovedte ceo proces?

Kada je reč o sačinjavanju testamenta u Srbiji, važno je obratiti pažnju ne samo na formalne zahteve, već i na okolnosti koje bi mogle dovesti do osporavanja testamenta.

Razgovarajte sa potencijalnim naslednicima o vašim namerama. Iako ovo može biti osetljiva tema, transparentnost može pomoći u sprečavanju budućih nesporazuma ili osporavanja testamenta.

Takođe, redovno pregledajte i ažurirajte svoj testament, posebno nakon značajnih životnih događaja kao što su brak, rođenje dece, razvod ili promena imovinskog stanja. Ovo osigurava da testament odražava vašu trenutnu volju.

Izaberite pouzdane i kompetentne svedoke koji mogu potvrditi vašu sposobnost za rasuđivanje u trenutku sačinjavanja testamenta i okolnosti pod kojima je testament sačinjen.

Možda I najvažnije korak jeste da želje u testament moraju biti jasno izražene, posebno ako imate specifične zahteve u vezi sa raspodelom imovine ili postupanjem sa vašom zaostavštinom. Precizne i detaljne instrukcije mogu smanjiti mogućnost osporavanja.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.