🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Ugovor o kupoprodaji motornog vozila
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
15/12/2023
-
5
minuta

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/ugovor-o-kupoprodaji-motornog-vozila
Sadržaj:

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila u Srbiji je obavezan dokument koji reguliše prenos vlasništva vozila sa prodavca na kupca. 

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila možete kreirati u agenciji ili tehničkom pregledu, koji mogu preuzeti i druge poslove vezane za kupoprodaju, kao što je obračun poreza na prenos apsolutnih prava. 

Takođe, na sajtu "Advokati na Dlanu" Vam pružamo uslugu sastavljanja i overe ugovora o kupoprodaji motornog vozila, pružajući tako još jednu praktičnu opciju za one koji traže profesionalnu pravnu pomoć u ovom procesu.

Sadržaj ugovora

U uvodu ugovora o kupoprodaji vozila jasno se navode ugovorne strane: prodavac, koji može biti vlasnik vozila ili ovlašćeno lice, te kupac. Za valjanost ugovora i njegovu registraciju, neophodna je pisana forma. 

U slučaju fizičkih lica, potrebna je overa potpisa u sudu ili kod drugog nadležnog organa. Kada su u pitanju pravna lica, koriste se pečati obe strane za potvrdu ugovora. Ako ugovor sklapaju prodavac kao fizičko i kupac kao pravno lice, neophodna je overa potpisa prodavca. Sadržaj ugovora o kupoprodaji motornog vozila je sledeći:

 • Lični podaci: Tačni podaci o prodavcu i kupcu, uključujući imena, adrese i kontakt informacije.
 • Opis vozila: Detaljan opis vozila koje se prodaje, uključujući marku, model, godište, broj šasije, broj registarskih tablica i druge relevantne informacije.
 • Cena: Dogovorena cena koju kupac treba da plati prodavcu za vozilo, način plaćanja i uslovi vezani za plaćanje.
 • Prenos vlasništva: Trenutak prenosa vlasništva nad vozilom s prodavca na kupca, obično prilikom potpisivanja ugovora i isplate cene.
 • Pravni status vozila: Izjava prodavca da je vozilo slobodno od tereta, hipoteka, zaloge ili drugih prava trećih lica.
 • Odgovornost za nedostatke: Odredbe koje regulišu odgovornost prodavca u slučaju da se nakon prodaje otkriju nedostaci ili skriveni problemi s vozilom​​.

Moguće prevare

U svetu kupoprodaje vozila, prevare su nažalost česta pojava i mogu se manifestovati na mnoge načine, pri čemu i prodavci i kupci mogu biti oštećeni. Ove prevare se često kriju u sitnicama, u malim detaljima koji mogu lako promaći neopreznom učesniku u transakciji. Zato je od suštinskog značaja biti oprezan i dobro informisan o svim aspektima kupoprodajnog procesa. 

Prevare mogu uključivati lažiranje informacija o polisi osiguranja, preuveličavanje troškova za registraciju i popravku vozila, te mnoge druge oblike koji nanose značajnu štetu. Zaštita od ovih prevara kroz pažljivu proveru i preispitivanje svih elemenata kupoprodaje nije samo preporučljiva, već neophodna kako bi se osigurala transparentna i pravična transakcija za oba učesnika. Hajde da se osvrnemo na par stvari na koje treba obratiti pažnju:

 • Ugovor o kupoprodaji: Ovo je najbitniji dokument u procesu kupovine polovnih vozila. Ugovor o kupoprodaji bi trebao detaljno da navede sve bitne informacije o vozilu, uključujući marku, model, godinu proizvodnje, broj šasije, broj motora, kilometražu, nivo polise osiguranja kao i tačno stanje vozila u trenutku prodaje. Takođe, treba da sadrži jasne informacije o ceni i uslovima plaćanja. 

Važno je da ugovor bude precizan i da ga potpišu obe strane uz prisustvo svedoka ili kod javnog beležnika. Ovo osigurava pravnu zaštitu i za kupca i za prodavca u slučaju kasnijih neslaganja ili sporova.

 • Provera pravne čistoće vozila: Pre kupovine polovnog vozila, važno je proveriti da li je vozilo pravno čisto. To znači da vozilo nije predmet zaplene, da nije opterećeno kreditom ili lizingom, i da nije ukradeno. Ovo se može proveriti preko odgovarajućih registara vozila ili upitom u policijskoj stanici. Kupovina vozila koje nije pravno čisto može dovesti do ozbiljnih pravnih komplikacija, uključujući gubitak vozila bez prava na naknadu, kao i pravne sporove sa pravim vlasnikom ili finansijskim institucijama.

Proces sklapanja ugovora

Proces kupoprodaje vozila u Srbiji uključuje nekoliko ključnih koraka, koje obuhvataju pravne, finansijske i administrativne aspekte. Evo detaljnog opisa celog procesa:

 1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora: Kupac i prodavac, ili ovlašćeno lice u ime prodavca, moraju sklopiti kupoprodajni ugovor. Ugovor mora biti sačinjen u pisanoj formi i sadržati sve relevantne informacije o vozilu, uključujući marku, model, broj šasije, godinu proizvodnje, i trenutno stanje vozila.
 2. Overa potpisa na ugovoru: Od 2014. godine, overa kupoprodajnog ugovora se obavlja isključivo kod notara, osim u mestima gde notari još uvek ne postoje. Overa jednog potpisa košta 360 dinara, a pošto ugovor potpisuju i kupac i prodavac, ukupna cena overe iznosi 2.880 dinara za četiri primerka ugovora - po jedan za kupca i prodavca, jedan za poresku upravu, i jedan za policiju​​.
 3. Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava: Nakon overe ugovora, kupac je dužan da plati porez na prenos apsolutnih prava. Od 31. marta 2022, kupac sam obračunava ovaj porez koji iznosi 2,5% od procenjene vrednosti vozila. Vrednost se više ne obračunava na osnovu kataloške cene AMSS, već prema formuli koja uključuje zapreminu, snagu i starost vozila. Porez se može platiti elektronski preko portala Plati eUprave ili na šalteru pošte ili banke​​​​
 4. Registracija vozila na ime kupca: Kupac mora da registruje vozilo na svoje ime u lokalnoj policijskoj stanici ili u organima koji su nadležni za registraciju vozila. To uključuje podnošenje potrebnih dokumenata, kao što su ugovor o kupoprodaji, lični dokumenti i dokaz o plaćanju poreza.
 5. Prelazak vlasništva u saobraćajnoj dozvoli: Nakon što su svi dokumenti predati i takse plaćene, saobraćajna dozvola se izdaje na ime novog vlasnika. Ovo je trenutak kada vozilo faktički menja vlasnika.

Zaključak

Ugovor o kupoprodaji vozila je dokument koji formalizuje proces prenosa vlasništva nad vozilom od prodavca ka kupcu. Ovaj dokument nije samo formalnost, već osigurava pravnu zaštitu za oba učesnika transakcije. Detaljno opisuje vozilo, cenu, i uslove prodaje, te služi kao osnov za registraciju vozila na ime novog vlasnika. 

Važnost ovakvog ugovora leži u njegovoj sposobnosti da spreči buduće pravne komplikacije, osigurava transparentnost u transakciji, i obezbeđuje dokaz o promeni vlasništva. U kontekstu pravnog sistema, on je neophodan za legalizaciju promene vlasništva i neophodan je za izbegavanje poreznih i pravnih nepravilnosti. Ukratko, ugovor o kupoprodaji vozila je ne samo pravni dokument, već i ključna zaštita interesa i prava učesnika u procesu kupoprodaje.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.